Praxe (Bc. i NMgr.)

Příručka k Bc. praxím, dostupná zde: Prirucka-k-praxim-v-bakalarskem-studiu-IX_2021

Příručka k NMgr. praxím, dostupná zde: Příručka k praxím v navazujícím magisterském studiu_IX.21

Postup při smluvním zajišťování praxí, dostupný zde: Postup-pri-smluvnim-zajistovani-praxi (2)

Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta – aktuální znění, dostupná zde: Studentská praxe-smlouva-jednorázová-v6-2-neučitelství

Úvod > Studium > Praxe (Bc. i NMgr.)