Informace ke studiu

STRÁNKA PROCHÁZÍ AKTUALIZACÍ !!!

 1. doba konání kurzu
 2. Rozpis-prednasek-USSII-LS- 2022-2023-1
 3. plnění dílčích atestací
  pracovní materiál k plnění dílčích zkoušek
  materiál k pedagogické praxi
  Příloha 1- pokyny pro fakultního učitele (supervizora)
  Příloha 2- záznam o předmětové pedagogické praxi
  Příloha 3- pověření
 4. přihláška k závěrečné zkoušce
 5. termíny konání závěrečné zkouškyhttps://kps.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/52/2021/10/Rozpis-prednasek_USSII_ZS_21_22-1.docx
 6. požadavky a otázky k závěrečným zkouškám
 7. literatura k závěrečným zkouškám

ad 1) doba konání kurzu
Studium je realizováno ve čtyřech semestrech.

Při nedodržení studijního limitu platba kurzovného propadá a uchazeč o studium se v případě dalšího zájmu musí opětovně přihlásit a zaplatit opět vklad kurzovného.

ad 4) přihláška k závěrečné zkoušce
Frekventant kurzu „Učitelství pro střední školy“ je povinen se přihlásit k závěrečné zkoušce nejméně 1 měsíc před termínem závěrečné zkoušky a společně s přihláškou odevzdat:

 • Index se splněnými studijními povinnostmi – pokud se některé předměty uznávaly na základě žádosti o uznání, doplní dodatečně garant kurzu.
 • 1x závěrečnou práci – viz požadavky a otázky k závěrečným zkouškám formální náležitosti práce.

ad 5) termíny konání závěrečné zkoušky:

 • 1.10. – 31.10. běžného roku
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 1.9. b.r.
 • 1.1. – 31.1. b.r.
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 1.12. b.r.
 • 15.5. – 31.5. b.r.
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 15.4. b.r.
Úvod > Informace ke studiu