Informace ke studiu

DO STÁVAJÍCÍHO KURZU SE JIŽ NELZE PŘIHLAŠOVAT. V SOUČASNÉ DOBĚ AKREDITUJEME NOVÝ KURZ PODLE PLATNÝCH STANDARDŮ PRO DPS. O VÝSLEDCÍCH AKREDITAČNÍHO ŘÍZENÍ BUDEME INFORMOVAT ZDE I NA HLAVNÍ STRÁNCE KATEDROVÉHO WEBU. SPUŠTĚNÍ NOVĚ AKREDITOVANÉHO KURZU V CELKOVÉM OBJEMU 300 HODIN PŘEDPOKLÁDÁME V PRŮBĚHU ŘÍJNA T. R.

 

USŠII_Příloha2_Záznam_o_předmětové_pedagogické_praxiSTRÁNKA PROCHÁZÍ AKTUALIZACÍ !!! NEPOUŽÍVEJTE ČÍSLOVANÉ PROKLIKY NA DOKUMENTY V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY, VŠECHNY AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU NA TÉTO STRÁNCE ČERVENĚ A DOKUMENTY K PRAXÍM JSOU KE STAŽENÍ V DOLNÍ ČÁSTI STRÁNKY

 1. doba konání kurzu
 2. Rozpis-prednasek-USSII-LS- 2022-2023-1
 3. plnění dílčích atestací
  pracovní materiál k plnění dílčích zkoušek
  materiál k pedagogické praxi
  Příloha 1- pokyny pro fakultního učitele (supervizora)
  Příloha 2- záznam o předmětové pedagogické praxi
  Příloha 3- pověření
 4. přihláška k závěrečné zkoušce
 5. termíny konání závěrečné zkouškyhttps://kps.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/52/2021/10/Rozpis-prednasek_USSII_ZS_21_22-1.docx
 6. požadavky a otázky k závěrečným zkouškám
 7. literatura k závěrečným zkouškám

ad 1) doba konání kurzu
Studium je realizováno v přechodové akreditaci ve 3 semestrech.

Při nedodržení studijního limitu platba kurzovného propadá a uchazeč o studium se v případě dalšího zájmu musí opětovně přihlásit a zaplatit opět vklad kurzovného.

ad 4) přihláška k závěrečné zkoušce
Frekventant kurzu „Učitelství pro střední školy“ je povinen se přihlásit k závěrečné zkoušce nejméně 1 měsíc před termínem závěrečné zkoušky a společně s přihláškou odevzdat:

 • Index se splněnými studijními povinnostmi – pokud se některé předměty uznávaly na základě žádosti o uznání, doplní dodatečně garant kurzu.
 • 1x závěrečnou práci – viz požadavky a otázky k závěrečným zkouškám formální náležitosti práce.
 • Ke zkoušce uchazeč přinese seznam prostudované literatury z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky.

ad 5) termíny konání závěrečné zkoušky:

 • červen 2024
 • leden 2025

ROZVRH ZDE

Rozvrh CŽV 2024 konec ZS a LS FINAL

Materiály k pedagogickým praxím:

USŠII_Materiál k ped_praxi_Souvislá ped_praxe

USŠII_Příloha1_Pokyny_pro_fakultního_učitele

USŠII_Příloha2_Záznam_o_předmětové_pedagogické_praxi

USŠII_Příloha3_Povereni_pro_supervizora

Úvod > Informace ke studiu