Informace ke studiu

 1. doba konání kurzu
 2. Rozpis-prednasek-USSII-LS- 2022-2023-1
 3. plnění dílčích atestací
  pracovní materiál k plnění dílčích zkoušek
  materiál k pedagogické praxi
  Příloha 1- pokyny pro fakultního učitele (supervizora)
  Příloha 2- záznam o předmětové pedagogické praxi
  Příloha 3- pověření
 4. přihláška k závěrečné zkoušce
 5. termíny konání závěrečné zkouškyhttps://kps.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/52/2021/10/Rozpis-prednasek_USSII_ZS_21_22-1.docx
 6. požadavky a otázky k závěrečným zkouškám
 7. literatura k závěrečným zkouškám

ad 1) doba konání kurzu
Od doby nástupu (zápisu do kurzu) do ukončení kurzu závěrečnou zkouškou nemá uplynout doba delší než 3 roky. To znamená, že studium, které je realizováno ve čtyřech semestrech může být prodlouženo maximálně o 1 rok.

O prodloužení studia je povinen student/-ka požádat formou žádosti (přes podatelnu FFUK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1). Žádost bude uznána jen na základě doložených vážných zdravotních důvodů, mateřské dovolené apod.

Při nedodržení studijního limitu platba kurzovného propadá a uchazeč o studium se v případě dalšího zájmu musí opětovně přihlásit a zaplatit opět vklad kurzovného.

ad 4) přihláška k závěrečné zkoušce
Frekventant kurzu „Učitelství pro střední školy“ je povinen se přihlásit k závěrečné zkoušce nejméně 1 měsíc před termínem závěrečné zkoušky a společně s přihláškou odevzdat:

 • Index se splněnými studijními povinnostmi – pokud se některé předměty uznávaly na základě žádosti o uznání, doplní dodatečně garant kurzu.
 • 1x závěrečnou práci – viz požadavky a otázky k závěrečným zkouškám formální náležitosti práce.

ad 5) termíny konání závěrečné zkoušky:

 • 1.10. – 31.10. běžného roku
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 1.9. b.r.
 • 1.1. – 31.1. b.r.
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 1.12. b.r.
 • 15.5. – 31.5. b.r.
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 15.4. b.r.
Úvod > Informace ke studiu