Kombinované studium

OBECNĚ:

Kombinované studium je forma studia určená především studentům, kteří studují při zaměstnání (dříve dálkové studium). Studenti kombinovaného studia mají stejná práva i povinnosti jako studenti prezenčního studia. Vztahuje se na ně stejný studijní plán kromě předmětu TV.

NA KATEDŘE PEDAGOGIKY:

Zda katedra pedagogiky otevírá příslušné programy v určitém školním roce se dovíte na stránce: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Bakalářské (tříleté) i navazující magisterské studium (dvouleté) pedagogiky je jednooborové. Kombinované formě (kombinovaná forma má v současnosti podobu čtyř soustředění /vždy úterý až pátek/ v září, lednu, únoru a květnu a dále probíhá formou osobních i elektronických konzultací na základě studijních opor. Studijní plány i požadavky k přijetí jsou identické s plány a požadavky prezenčního studia.

Aktuální informace ke konkrétním rozvrhům soustředění v právě probíhajícím školním roce viz (pokud nenastanou potíže se sestavením, pak jsou rozvrhy vyvěšovány 3-4 týdny před začátkem soustředění.

Aktuální rozvrh oborového kombinovaného studia, je k dispozici zde: Rozvrh KS září 2021 final pro MS Teams (1)

 

 

Úvod > Studium > Kombinované studium