Studijní programy

Programy otevírané v akademickém roce 2021/2022

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Přihlášky ke studiu bude možné podávat elektronicky od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021 (bakalářské programy), respektive 31. března 2021 (navazující magisterské programy).

Úvod > Přijímací řízení > Studijní programy