Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.

Jméno a příjmení  Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D. 
Orcid  https://orcid.org/0000-0003-0598-4216 
Vzdělání  Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (popularizace hudby a organizace hudebního života, sociální pedagogika, vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce). Doktorské studium absolvovala na Filozofické fakultě UK (pedagogika). 
Pracovní působení  Působí jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky. 
Profesní zaměření  Profesně se zabývá obecně pedagogickými a sociálně pedagogickými otázkami, sociální a pedagogickou komunikací a primární prevencí rizikového chování ve školství. 
Další  Spoluřešitelka grantu Mgr. Yvony Kostelecké, Ph.D. Výhody a nevýhody domácího vzdělávání: co nám říká česká zkušenost? GAČR, registrační č. projektu 21-21743S 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.