Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (popularizace hudby a organizace hudebního života, sociální pedagogika, vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce). Doktorské studium absolvovala na Filozofické fakultě UK (pedagogika). V současné době působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky, výukově či výzkumně se věnuje individuálnímu vzdělávání, metodologii pedagogického výzkumu, sociální pedagogice, sociální a pedagogické komunikaci.

Vybrané projekty
Výhody a nevýhody domácího vzdělávání: co nám říká česká zkušenost? GAČR, registrační č. projektu 21-21743S – spolupracovnice na grantu Mgr. Yvony Kostelecké, Ph.D.

Vybrané publikace
Kaščák, O., Kostelecká, Y., Komárková, T., & Novotná, V. (2022). Rodina jako substituce školy? K distribuci vzdělávací zodpovědnosti ve dvou vlnách pandemie covidu-19 v České republice. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 58(5), 509-532
Kostelecká, Y., Komárková, T. & Novotná, V. (2021). Remote home-based education as a new phenomenon in the time of the covid-19 pandemic – the experience of Czech families. Journal of Pedagogy,12(1) 141-164.
Novotná V. Attitudes of selected groups of adolescents to education. In Šimáně M., Danielová L., Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. -. ISBN 978-80-7509-569-5.

Vyučované předměty
Krizová intervence, Metodologie pedagogiky I/II, Pedagogika pro učitele II.: výchovné aspekty a specifické problémy školní edukace, Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích, Sociálně pedagogické metody, Sociálně pedagogické teorie I/II, Sociální politika, Základy metodologie pro pedagogy, Základy sociální politiky

Příklady tematických oblastí kvalifikačních prací
Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti a resocializace nezaměstnaných
Individuální vzdělávání
Mladí lidé opouštějící ústavní výchovu a jejich (ne)uplatnění na trhu práce
Prevence sociálně patologických jevů
Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
Výchovně – vzdělávací proces ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Význam pedagogické komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.