Prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Jméno a příjmení   Prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.   
Orcid   https://orcid.org/0000-0002-0379-2707 
Vzdělání   Vystudoval Pedagogiku na FF UK Praha. Doktorské studium v oboru Pedagogika absolvoval na FF UK Praha a Univesität Zürich. Habilitoval na Pedf UK Praha a profesorské řízení úspěšně ukončil na UPOL Olomouc.   
Pracovní působení   Působí na Katedře pedagogiky FF UK, kde vyučuje předměty k dějinám školství a vzdělávání. Zároveň je profesorem na katedře pedagogiky a psychologie FP TU Liberec. Je šéfredaktorem časopisu Historia scholastica (Scopus).  
Profesní zaměření   Profesně se zabývá obecně pedagogickými a historicko-pedagogickými podmínkami výchovy a vzdělávání.  
Členství   Člen ISCHE, ČAPV, BBF DIPF Berlin, Cooperatio UK. Člen redakčních rad několika zahraničních impaktovaných časopisů a časopisů SCOPUS.  

Členem vědeckých rad – PedF UPOL, FF UPCE, PedF UJEP. Člen Vědecké rady NPMK Praha.  

Další    Absolvoval dlouhodobé vědecké pobyty – Universität Zürich, Universität Heidelberg, Humboldt Universität Berlin, Herder Institut Marburg. Dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit – UNI Milano, UNI Berlin, UNI Hamburg, UNI Augsburg, UNI Curych, UNI Trnava, UNI Budapest, UNI Maribor.

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.