Současné projekty

PROFILOVÉ PROJEKTY V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE INOVACÍ:

Progres Q 15:

Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí.

2017 – 2021

(koord.: Doc. Jiří Buriánek)

Katedra: Profesní dráhy a přístupy v pedagogických povoláních.

– 1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky (H. Kasíková, J. Valenta);

– 2. dílčí úkol: Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách (J. Lorenzová, E. Valášková Vincejová, T. Komárková).

——–

Progres Q17:

Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

2017 – 2021

spoluřešitelé za KPED FF UK: M. Strouhal a J. Koťa

(hlavní řešitel mezifakultního Progresu Q17 prof. Radka Wildová).

——–

Operační program Praha číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093,

Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK (leden 2020-2022):

M. Strouhal odborný garant projektu za FF UK

spoluřešitelé za KPED: H. Kasíková, O. Kaščák, E. Valášková Vincejová

——–

L’Établissement Scolaire au Service d’une Éducation Inclusive et de Qualité (Université de Bordeaux)

M. Strouhal člen řešitelského týmu.

——–

Projekt Erasmus+ SoMovED  (2020-2023)

Team leader za FF UK M. Strouhal

Spoluřešitelé T. Komárková, J. Kropáč (ÚPSS PdF UP), J. Swoboda

——–

vývoj nástroje Parent Completed Questionnaire_School Readiness (verze 2.0)

pro iSophi Education s.r.o. v rámci programu Pražský voucher na inovační projekty

9/2020 – 1/2021

hlavní řešitelka T. Komárková

Rodičovský dotazník vyvíjený v on-line verzi je součástí systému iSophi a je primárně určen rodičům dětí v předškolním věku (5-7 let).

Rodič se prostřednictvím dotazníku dozví, jak si podle jeho zhodnocení dítě stojí v jednotlivých schopnostech a dovednostech, které jsou důležité při posuzování školní zralosti. Dotazník se zaměřuje na identifikování případných obtíží ve sledovaných oblastech, včetně vyjádření jejich míry a potřebné podpory v dané oblasti. Rodič po jeho vyplnění dostává podrobnější popis dané oblasti a doporučený seznam aktivit, které pomohou slabší stránky dítěte rozvíjet.


——–

Projekt GAČR (reg. č. 21-21743S)

Název projektu: Výhody a nevýhody domácího vzdělávání: co nám říká česká zkušenost?

Název projektu anglicky: Advantages and Disadvantages of Parent-led Home-based Education: What Can We Learn form Czech Case?

Doba řešení: leden 2021-prosinec 2023

Řešitelský tým:

  • Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
  • Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  • Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Novotná
  • PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.
  • RNDr. David Hána, Ph.D.

Publikace

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty > Současné projekty