Kontakty na zaměstnance a konzultační hodiny

Interní akademičtí pracovníci katedry:

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (č. 232),  tomas.kasper@tul.cz; tomas.kasper@ff.cuni.cz

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. (č. 217),  ondrej.kascak@ff.cuni.cz 

Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D. (č. 217), veronika.klapalkova@ff.cuni.cz

Mgr. Jiří Kropáč, Ph.D., LL.M. (č. 217), jiri.kropac@ff.cuni.cz

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. (č. 218), tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa (č. 232),  jaroslav.kota@ff.cuni.cz

Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (č. 217), martin.skutil@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (č. 216-209),  martin.strouhal@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (č. 217),  josef.valenta@ff.cuni.cz

PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. (č. 233), eva.vincejova@ff.cuni.cz

Interní nepedagogičtí zaměstnanci katedry:

Lucie Houšková (č. 216), lucie.houskova@ff.cuni.cz

Interní doktorandi katedry :

PhDr. Markéta Lindová

Mgr. Gabriela Skorková

Mgr. Jaroslava Swoboda, jaroslava.swoboda@ff.cuni.cz

Mgr. Monika Šimáková, monika.simakova@ff.cuni.cz

Externí vyučující:

Mgr. David Beňák, Ph.D.

Mgr. Markéta Pelzová, marketa.pelzova@ff.cuni.cz

PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D. (č. 233), daniela.sedlackova@centrum.cz

Vyučující z jiných kateder FF UK podílející se na výuce v oborovém studiu:

– Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK

PhDr. Adéla Jarolímková, Ph.D.,Adela.Jarolimkova@ff.cuni.cz

Mgr. Iva Zadražilová (doktorandka), zadrazilova@phil.muni.cz

Vyučující z jiných fakult UK podílející se na výuce v oborovém studiu:

– Katedra antropologie a genetiky člověka PřFUK

Mgr. Roman Šolc, roman.solc@natur.cuni.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

viz úvodní strana

Úvod > Kontakty > Kontakty na zaměstnance a konzultační hodiny