Kontakty na zaměstnance a konzultační hodiny

Interní akademičtí pracovníci katedry:

PhDr. Karolina Burešová, Ph.D. (č. 225), karolina.buresova@ff.cuni.cz

t. č. mateřská dovolená

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (č. 225),  hana.kasikova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (č. 202),  tomas.kasper@tul.cz; tomas.kasper@ff.cuni.cz

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. (č. 225),  ondrej.kascak@ff.cuni.cz 

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. (č. 225), tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa (č. 202),  jaroslav.kota@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (č. 225), jitka.lorenzova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (č. 227),  martin.strouhal@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (č. 225),  josef.valenta@ff.cuni.cz

PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. (č. 201), eva.vincejova@ff.cuni.cz

Interní nepedagogičtí zaměstnanci katedry:

Mgr. Martina Lukášová (č. 226), martina.lukasova@ff.cuni.cz

Interní doktorandi katedry :

Mgr. Petra Jarošová, petra.jarosova@ff.cuni.cz

Mgr. Daniela Nováková, DiS., (č. 224), daniela.novakova@ff.cuni.cz

Mgr. Jaroslava Swoboda, jaroslava.swoboda@ff.cuni.cz

Mgr. Monika Šimáková, simakova.monika@seznam.cz

Mgr. Radim Širl, radim.sirl@ff.cuni.cz

Externí vyučující:

Mgr. Veronika Novotná, (č. 224), veronika.novotna@ff.cuni.cz

Mgr. Jana Pálenská, jana.palenska@centrum.cz

PhDr. Jiřina Pávková, CSc., (č. 226), jirina.pavkova@centrum.cz

Mgr. Markéta Pelzová, marketa.pelzova@ff.cuni.cz

PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D. (č. 201), daniela.sedlackova@centrum.cz

Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (č. 225),

Mgr. et Mgr. Ivana Štefková, ivi.stefkova@gmail.com

Mgr. Martin Vejvoda, Ph.D.,(č. 226),  martin.vejvoda@ddmp6.cz

Vyučující z jiných kateder FFUK podílející se na výuce v oborovém studiu:

– Ústav etnologie FFUK

Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.vaclav.soukup@ff.cuni.cz

– Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK

PhDr. Adéla Jarolímková, Ph.D.,Adela.Jarolimkova@ff.cuni.cz

Mgr. Iva Zadražilová (doktorandka), zadrazilova@phil.muni.cz

Vyučující z jiných fakult UK podílející se na výuce v oborovém studiu:

– Katedra antropologie a genetiky člověka PřFUK

Mgr. Roman Šolc, roman.solc@natur.cuni.cz

Vyučující z jiných VŠ podílející se na výuce v oborovém studiu:

– Ústav pedagogiky a sociálních studií UP Olomouc 

Mgr. Jiří Kropáč, j.kropac@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

ZS 2021/22

Konzultace s jednotlivými vyučujícími po předchozí domluvě e-mailem až do odvolání probíhají on-line v MS Teams na těchto odkazech:

Doc. Strouhal

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3affb0a4980f8c424882d5d900c8ce415a%40thread.tacv2/Konzultace%2520Strouhal?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Doc. Koťa  – bez předchozí domluvy –  středa od 17:30 do 18:30 (platí od 1.10)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7117a59e1dab45798aca6adb13fe8555%40thread.tacv2/Konzultace%2520Ko%25C5%25A5a?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Doc. Kasíková

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae0f18b1d021d4a9bbcdd25d0b7dbf70d%40thread.tacv2/Konzultace%2520Kas%25C3%25ADkov%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Doc. Valenta

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1bc1ff9a4ef34e6bb24aec955c1a82c8%40thread.tacv2/Konzultace%2520Valenta?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Doc. Kasper

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab474c9b00a68431db4a75bfef4f0161a%40thread.tacv2/Konzultace%2520Kasper?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Prof. Kaščák

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3d693afb88d343f0933042fa635d0ca8%40thread.tacv2/Konzultace%2520Ka%25C5%25A1%25C4%258D%25C3%25A1k?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Dr. Komárková – po předchozí domluvě e-mailem v kanálu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a10aea127f8184fe886d2f3be2dc6530b%40thread.tacv2/Konzultace%2520Kom%25C3%25A1rkov%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Dr. Valášková Vincejová

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a03d61d6b54e34f7580174a75e68557b6%40thread.tacv2/Konzultace%2520Vincejov%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Dr. Sedláčková

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af66220e562cf41dca8e78a543c7e1925%40thread.tacv2/Konzultace%2520Sedl%25C3%25A1%25C4%258Dkov%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Mgr. Novotná

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1685a24848574b66963ebfe18786fc10%40thread.tacv2/Konzultace%2520Novotn%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Dr. Burešová

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5842d42a4d824cd5bec0d1ce81e1fbe9%40thread.tacv2/Konzultace%2520Jaro%25C5%25A1ov%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Mgr. Nováková

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48a72ac3fa4a4aabab58c03cb2099021%40thread.tacv2/Konzultace%2520Nov%25C3%25A1kov%25C3%25A1?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Úvod > Kontakty > Kontakty na zaměstnance a konzultační hodiny