Koncepce rozvoje Katedry pedagogiky

Koncepce rozvoje Katedry pedagogiky FF UK pro období 2020-2023 (s výhledem do roku 2025). Aktualizovaná verze k 16. 10. 2020, zde: Koncepce KPED 2020-2023.

 

 

Úvod > Katedra > Koncepce rozvoje Katedry pedagogiky