Ukázka testu k přijímacímu řízení

Ukázka testu pro bakalářské studijní programy pro přijímací řízení do akademického roku 2020/21:

OTÁZKA 1

Kurikulární dokument je:

A) dokument o obsahu vzdělání,

B) třídní kniha,

C) list s osobními údaji žáka,

D) archivní materiál o provozu školy.

OTÁZKA 2

Kdo z nich proslul jako řečník?

A) Démosthenés,

B) Xerxes,

C) Epidauros,

D) Aristotelés.

OTÁZKA 3

Pojem kolektivní nevědomí zavedl do psychologie:

A) Sigmund Freud,

B) Carl Gustav Jung,

C) Erich Fromm,

D) Viktor Emanuel Frankl.

OTÁZKA 4

Teorie předpokládající vrozenost lidských vlastností se nazývají:

A) empiristické,

B) nativistické,

C) homeostatické,

D) konvergenční.

OTÁZKA 5

Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce:

A) 1306,

B) 1328,

C) 1348,

D) 1358.

OTÁZKA 6

Postup od  obecného ke zvláštnímu se nazývá:

A) myšlení difúzní,

B) myšlení induktivní,

C) myšlení asociativní,

D) myšlení deduktivní.

OTÁZKA 7

Počitek je výsledek procesu:

A) chování,

B) myšlení,

C) reflexe,

D) vnímání.

OTÁZKA 8

Autorem knihy  „Tak zvané zlo“ je:

A) Zdeněk Matějček,

B) Edward O. Wilson,

C) Konrád Lorenz,

D) Jean Piaget.

OTÁZKA 9

Askeze znamená:

A) deviaci v požitkářství,

B) aktivní odříkání,

C) opak agnosticismu,

D) nepoznatelnost – zejména v oblasti gnoseologie.

OTÁZKA 10

Představitelem pragmatismu  byl:

A) Rudolf Steiner,

B) Otokar Chlup,

C) John Dewey,

D) Jean-Jacques Rousseau.

OTÁZKA 11

Introspekce je:

A) pozorování vztahů uvnitř sociální skupiny,

B) pozorování vlastního prožívání,

C) pozorování vztahů mezi skupinami,

D) pozorování vlastního chování.

OTÁZKA 12

Který z uvedených myslitelů nejvýrazněji ovlivnil školství v Čechách ?

A) Denis Diderot,

B) Johann Friedrich Herbart,

C) John Locke,

D) Herbert Spencer.

Úvod > Přijímací řízení > Ukázka testu k přijímacímu řízení