Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, specializace Pedagogika – Německý jazyk a literatura. Doktorské studium v oboru pedagogika absolvoval na PdF UK v Bratislavě. Na docenta pedagogiky byl habilitovaný na UMB v Banské Bystrici a do funkce profesora pedagogiky byl inaugurován na Trnavské univerzitě v Trnavě. Momentálně vede Katedru školní pedagogiky na PdF TU v Trnavě. Od roku 2011 do roku 2020 pracoval jako samostatný vědecký pracovník na Slovenské akademii věd v Bratislavě. Je vedoucím redaktorem časopisu Journal of Pedagogy (https://content.sciendo.com/view/journals/jped/jped-overview.xml). Publikoval více než 100 odborných publikací, na které má více než 600 ohlasů. Přednáškové a výzkumné pobyty absolvoval např. na Institut für Pädagogik, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg (DE), Institute of Childhood, RGPU im. A.I. Gertsena, St. Petersburg (RU), Department of Education, Scranton University (US), Faculty of Education and Social Work, University of Auckland (NZ), Leadership Centre for School Improvement, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (CL), School of Education, The City College of New York (US), The School of Education, St. John’s University, New York (US), Faculty of Education, The University of Waikato, Hamilton (NZ).

Současné odborné zaměření

Komparativní pedagogika, Vzdělávací politika, Sociologie školy, vzdělávání a dětství. Věnuje se zejména otázkám ideologických a mocenských vztahů ve vzdělávacím a školním prostředí. Metodologicky se orientuje především na kvalitativní přístupy ke zkoumání vzdělávání a školy, diskurzivní analýzu a školní etnografii.

Výzkumné projekty

The Future Challenges to Education Systems in Central Eastern European Context (EDUC), OSF projekt, Středoevropská univerzita v Budapešti (2020-2022), národní expert

Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe (REFEE), VIA University College, Aarhus, Denmark (2019-2021), koordinátor projektu pro Slovensko

Erasmus+ 2018-1-  SK01-KA201-046344 (Strategická partnerství) The Curriculum for Cultural and Social Diversity in Preschool Education, řešitel projektu

VEGA 1/0224/11 Archeológia neoliberálnej guvernmentality v súčasnej školskej politike a v teórii vzdelávania; hlavní řešitel projektu

VEGA 1/0057/15 Expertský diskurz ako zdroj komparácie kurikulárneho projektovania vzdelávania v ranom detstve; hlavní řešitel projektu

VEGA 1/0258/18 Školská politika v efektoch a dôsledkoch – prípadové štúdie organizácií formálneho vzdelávania; hlavní řešitel projektu

VEGA 1/0172/09- Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti; zástupca vedúceho projektu

VEGA 1/0091/12- Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem; řešitel projektu

VEGA 2/0140/15- Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, řešitel projektu

V pozici řešitele projektu participoval na dalších devíti národních projektech.

Výběr publikační činnosti

Monografie

Kaščák, O. Pupala, B. 2012. Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

Kaščák, O. 2010. Škola ako rituálny.Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis

Kaščák, O., Filagová, M. 2007. Javisko a zákulisie školy: o materskej škole a skrytom kurikule. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Kaščák, O. 2006. Moc školy: o formatívnej sile organizácie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Vědecké studie

Kascak, O., Pupala, B. 2019. Preschool Teacher Agency and Professionalism: A Bourdieuian Approach to Education Governance. In: Wilkins, A. and Olmedo, A. (eds). Education governance and social theory: Interdisciplinary approaches to research. Bloomsbury: London, 177-193.

Mbugua, T., Pupala, B., Kascak, O., and Petrova, Z. 2019. Transforming Early Childhood Development and Education in Kwale County, Kenya. In C. S. Sunal & K. Mutua (Eds.), Transforming Public Education in Africa, the Caribbean and the Middle East. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 59-77

Kascak, O., Pupala, B. 2018. On the Edge of Two Zones: Slovak Socialist Childhoods. In: Silova, I., Piattoeva, N., Millei, Z. (Eds.) Childhood and schooling in (post)socialist societies. Cham : Palgrave Macmillan, 63-86.

Aravena, F., Kascak, O., Quiroga, M., Hall, G. 2018. Teacher Economic Incentives in Private Subsidized Schools in Chile In: Sociológia, Vol. 50, no. 3, p. 207-224.

Kascak, O. 2017. Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post‑communist homo oeconomicus In: Journal of Education Policy, Vol. 32, no. 2, p. 159–175.

Kascak, O., Pupala, B. 2017. Topography of power relations in Slovak preschool sector based on Bourdieu’s field theory. In: Journal of Pedagogy, Vol. 8, No. 2, p. 57–76.

Tesar, M., Pupala, B., Kascak, O., Arndt, S. 2017. Teachers’ voice, power and agency: (un)professionalisation of the early years workforce. In: Early Years, Vol. 37, no. 2, p. 189–201.

Fangmeyer, A., Kascak, O. 2016. Transgressionen: Zum diskursiven Rekonfigurieren von institutionalisierten (frühen) Kindheiten. Ein slowakisch-deutscher Vergleich von curricularen Dokumenten. In: Nentwig-Gesemann, I., Fröhlich-Gildhoff, K., Betz, T., Viernickel, S. (eds.): Institutionalisierung früher Kindheit und Organisationsentwicklung. Fel Verlag: Freiburg/Breisgau, 141-172.

Pupala, B., Kascak, O., Tesar, M. 2016. Learning how to do up buttons: Professionalism, teacher identity and bureaucratic subjectivities in early years settings. In: Policy Futures in Education, Vol. 14, no. 6, p. 655–665.

Kascak, O., Pupala, B., Mbugua, T. 2016. Slovak Preschool Curriculum Reform and Teachers’ Emotions: An Analysis of Facebook Posts. In: Early childhood education journal, Vol. 44, no. 6, p. 573–580.

Arndt, S., Tesar, M., Pupala, B., Kascak, O., Mbugua, T. 2016. Re-negotiating an ethics of care in Kenyan childhoods. In: Human Affairs, Vol. 26, no. 3, p. 288–303.

Kascak, O., Betakova, E. 2014. Social Variations of Mothers‘ Perspetive on Early Childhood Education and Schooling. In: Sociológia, Vol. 46, no. 1, p. 5-24.

Kascak, O., Pupala, B. 2013. Buttoning up the gold collar — The child in neoliberal visions of early education and care. In: Human Affairs, Vol. 23, no. 2, p. 319-337.

Pupala, B., Kascak, O., Mbugua, T. 2011. Children´s Literature in (Czecho) Slovakia: Ideological Inheritance From a Communist Past. In: Journal of the Association for Childhood Education International, Vol. 87, no. 6, p. 439-442.

Kascak, O., Pupala, B., Kovalcikova, I., 2012. Das bin ich : Corporeality and Early German Language Education in (Slovak) Kindergarten. In: Human Affairs, Vol. 22, no. 1, p. 56-68.

Kaščák, O., Pupala, B. 2007. Verachtung der Pädagogik und Verachtung in der Pädagogik – Erfahrungen hinter der östlichen Grenze. In Ricken, N. (Ed.). Über die Verachtung der Pädagogik. Analysen – Materialien – Perspektiven. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften (Springer), 373-396.

Kaščák, O., Pupala, B. 2013. Auf dem Wege zum „normalen“ Superkind. In Kelle, H., Mierendorff, J. (eds.). Normierung und Normalisierung der Kindheit. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 178-194.

Kaščák, O., Pupala, B. 2010. Fabrizierte Freiheit: Neoliberale Aspekte der Professionalisierung von Lehrern. In Janík, T., Knecht, P. (Hg./Eds.). New Pathways in the Professional Development of Teachers. Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. Wien: Lit Verlag, 61-66.

Kaščák, O., Pupala, B. 2011. Governmentality – Neoliberalism – Education: the Risk Perspective. In Journal of Pedagogy 2 (2): 145-158.

Kaščák, O., Pupala, B., Lukšík, I., Lemešová, M. 2012. School culture at risk of political and methodological expropriation. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 22(4): 524-538.

Kaščák, O., Pupapa, B. (2014). Towards perpetual neoliberalism in education: the Slovak path to postcommunist transformation. In Human Affairs: Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 24 (4): 545-563.

Kascak, O., Pupala, B., Petrova, Z. 2011. Humanism and autonomy in the neoliberal reform of teacher training. In Education, Knowledge and Economy, 5 (1-2): 71-88.

Kaščák, O., Gajňáková, S. 2012. Ora et labora – the use of prayer in schooling. In Pedagogy, Culture & Society, 20(3): 377-392.

Vyučované předměty

 Srovnávací pedagogika, Teorie školy, Soudobé pedagogické teorie.

Úvod > Katedra > Vyučující > Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.