Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.

Jméno a příjmení  prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 
Orcid  https://orcid.org/0000-0001-8864-9848
Vzdělání  Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, specializace Pedagogika – Německý jazyk a literatura. Doktorské studium v oboru pedagogika absolvoval na PdF UK v Bratislavě. Habilitoval a docentem pedagogiky byl jmenován na UMB v Banské Bystrici a do funkce profesora pedagogiky byl inaugurován na Trnavské univerzitě v Trnavě.  
Publikace  https://trunipdf.academia.edu/OndrejKascak 
Pracovní působení  Na Katedře pedagogiky FF UK se zaměřuje na srovnávací pedagogiku a pedagogickou teorii. Od roku 2009 vede Katedru školní pedagogiky na PdF TU v Trnavě. Od roku 2011 do roku 2020 pracoval jako samostatný vědecký pracovník na Slovenské akademii věd v Bratislavě. 
Profesní zaměření  Profesně se zabývá otázkami komparativní pedagogiky, vzdělávací politiky, sociologie školy, vzdělávání a dětství. Věnuje se zejména otázkám ideologických a mocenských vztahů ve vzdělávacím a školním prostředí. Metodologicky se orientuje především na kvalitativní přístupy ke zkoumání vzdělávání a školy, diskurzivní analýzu a školní etnografii.  
Členství  Člen Network of Experts on Social Aspects of Education and Training (NESET) 

Člen EERA Policy Studies and Politics of Education Network 

Člen Section for Sociology of Childhood of the German Sociological Association (GSA) 

Člen vědeckých rad VŠ, expertních komisí a panelů VŠ, MŠVVaŠ SR, MŠMT ČR 

Člen redakčních rad domácích i zahraničních časopisů, vedoucí redaktor časopisu Journal of Pedagogy (https://sciendo.com/it/journal/JPED) 

Další   Absolvoval pobyty a stáže na univerzitách v USA, Německu, Novém Zélandu, Dánsku, Švédsku, Chile. 

Jako národní expert vedl mezinárodní projekty The Future Challenges to Education Systems in Central Eastern European Context (EDUC) a Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe (REFEE). 

V roce 2012 byl oceněn za nejlepší studii v časopise Pedagogy, Culture and Society 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.