Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. 

Jméno a příjmení  Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D., vedoucí katedry
Orcid  https://orcid.org/0000-0002-9419-6459 
ResearchGate  https://www.researchgate.net/profile/Martin-Skutil 
Vzdělání  Vystudoval Učitelství pro střední školy (obor Historie-společenské vědy) na PdF UHK a obor Pedagogika na FF UK. Doktorské studium v oboru Pedagogika absolvoval na FF MUNI v Brně, kde obhájil práci na téma Proměna maturity jako specifického školního jevu. 
Pracovní působení  Působí na Katedře pedagogiky FF UK, kde vyučuje především didaktiku a příbuzné předměty. Zároveň je odborným asistentem na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky PdF UHK. V letech 2013-2016 vyučoval předmět Pedagogika na Střední pedagogické škole v Hradci Králové, šest let byl garantem inkluze v projektu P-KAP řešeném Národním pedagogickým institutem ČR.  
Profesní zaměření  Profesně se zabývá obecně pedagogickými a obecně didaktickými otázkami, především se zaměřením na učitele, učitelskou profesi a vzdělávací proces. 
Členství  Člen Rady Centra učitelství na FF UK a Rady studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF UHK. Člen České asociace pedagogického výzkumu a České pedagogické společnosti. Člen redakčních rad několika zahraničních časopisů. 
Další   Absolvoval jazykové stáže ve Velké Británii a Rakousku, dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních institucí (např. Belgie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Turecko) 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.