Kurzy CŽV

Katedra pedagogiky FF UK v Praze nabízí kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV), které jsou důležitou součástí vzdělávacích aktivit Univerzity Karlovy. Na katedře pedagogiky mohou rozvíjet, doplňovat či specializovat své vzdělávání všichni, kteří navštěvují nebo už opustili střední či vysoké školy. Kurzy, které katedra průběžně nabízí, jsou:

  • kurzy zájmové pro širší veřejnost
  • kurzy odborné, specializační a kvalifikační pro různé profese
  • kurzy rozvíjející profesní dovednosti

    Podmínkou zahájení kurzů je dostatečný počet přihlášených uchazečů. Přihlášky do jednotlivých kurzů je třeba zasílat podle pokynů uvedených u každého z kurzů.

  • V přiloženém dokumentu najdete souhrnné informace o realizaci učitelského studia v programech CŽV, ale též o podmínkách plnění pedagogicko-psychologické složky pregraduálních učitelských programů. Učitelství pro střední školy na FF UK
Úvod > Kurzy CŽV