Kurzy CŽV

MŠMT udělilo akreditaci kurzům CŽV Učitelství pro střední školy a Učitelství pro střední školy – společenské, ekonomické a právní vědy. Informace o zápisech budou zveřejněny v nejbližších dnech. Zapisovat se do  kurzů bude možné v průběhu září. Těšíme se na všechny zájemce.

Katedra pedagogiky FF UK v Praze nabízí kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV), které jsou důležitou součástí vzdělávacích aktivit Univerzity Karlovy. Na katedře pedagogiky mohou rozvíjet, doplňovat či specializovat své vzdělávání všichni, kteří navštěvují nebo už opustili střední či vysoké školy. Kurzy, které katedra průběžně nabízí, jsou:

  • kurzy zájmové pro širší veřejnost
  • kurzy odborné, specializační a kvalifikační pro různé profese
  • kurzy rozvíjející profesní dovednosti

    Podmínkou zahájení kurzů je dostatečný počet přihlášených uchazečů. Přihlášky do jednotlivých kurzů je třeba zasílat podle pokynů uvedených u každého z kurzů.

  • V přiloženém dokumentu najdete souhrnné informace o realizaci učitelského studia v programech CŽV, ale též o podmínkách plnění pedagogicko-psychologické složky pregraduálních učitelských programů. Ucitelstvi-pro-stredni-skoly-na-FF-UK-2 (1)
Úvod > Kurzy CŽV