Kurzy CŽV

Z důvodu přípravy nové akreditace, která zahrnuje aktuální kvalifikační požadavky MŠMT, bude zapisování do kurzů USŠ a USŠ – společenské, ekonomické a právní vědy dočasně pozastaveno. Zapisovat se do kurzů bude možné až s novou akreditací, předpokládaný termín je jaro 2023. Již zapsaní a studující v těchto kurzech samozřejmě dokončí studium podle stávající akreditace. Děkujeme za pochopení.

 

Katedra pedagogiky FF UK v Praze nabízí kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV), které jsou důležitou součástí vzdělávacích aktivit Univerzity Karlovy. Na katedře pedagogiky mohou rozvíjet, doplňovat či specializovat své vzdělávání všichni, kteří navštěvují nebo už opustili střední či vysoké školy. Kurzy, které katedra průběžně nabízí, jsou:

  • kurzy zájmové pro širší veřejnost
  • kurzy odborné, specializační a kvalifikační pro různé profese
  • kurzy rozvíjející profesní dovednosti

    Podmínkou zahájení kurzů je dostatečný počet přihlášených uchazečů. Přihlášky do jednotlivých kurzů je třeba zasílat podle pokynů uvedených u každého z kurzů.

  • V přiloženém dokumentu najdete souhrnné informace o realizaci učitelského studia v programech CŽV, ale též o podmínkách plnění pedagogicko-psychologické složky pregraduálních učitelských programů. Ucitelstvi-pro-stredni-skoly-na-FF-UK-2 (1)
Úvod > Kurzy CŽV