Hlavní oblasti výzkumu

Výzkumy proběhnuvší a pokračující v posledních letech v oblastech:

–         diverzita a edukace

–         didaktika osobnostně sociálního rozvoje (osobnosní a sociální výchovy)

–         filozofie výchovy a oblast vztahu edukace a hodnot

–         přínos histrorických osobností působících v oblasti edukace

Výzkumy ukončované + dále probíhající:

–         „učitelé učitelů“ a různé pohledy na předpoklady výkonu učitelského povolání.

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu