Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium

Přípravný kurs pro uchazeče o bakalářské studium programu Pedagogika na FF UK

Termín podání přihlášky je do 26. února 2021.

(včetně platby kursovného ve výši 2800,- Kč vč. DPH)

Závazná přihláška zde: Přihláška -přípravný kurs 2021

Tematické okruhy přípravného kurzu:

1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět a obsah (13. 3.)

2. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty (27. 3.)

3. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé (10. 4.)

4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba (24. 4.)

Podrobnější informace o kurzu zde: přípravnýkurz2021

Úvod > Přijímací řízení > Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium