Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium

Přípravný kurs pro uchazeče o bakalářské studium programu Pedagogika na FF UK

Termín podání přihlášky je do 27. února 2022.

(včetně platby kursovného ve výši 2800,- Kč vč. DPH)

Závazná přihláška zde: Přihláška – Přípravný kurs KPED

Tematické okruhy přípravného kurzu:

1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět a obsah (12. 3.)

2. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty (26. 3.)

3. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé (9. 4.)

4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba (23. 4.)

 

Úvod > Přijímací řízení > Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium