Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium

Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO NAPLNĚNÍ PŘÍPRAVNÉHO KURZU JSME BOHUŽEL NUCENI OZNÁMIT, ŽE KURZ LETOS NEPROBĚHNE.

JIŽ ZAPLACENÉ KURZOVNÉ BUDE VRÁCENO V PLNÉ VÝŠI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Termín podání přihlášky a platby kurzovného ve výši 6.000,- Kč (vč. DPH) je do 1. března 2024.

Kurz poskytuje intenzivní vědomostní přípravu zejména k prvnímu písemnému, ale i druhému ústnímu kolu přijímací zkoušky. Účastníci obdrží Certifikát o absolvování. V nabídce jsou i dárkové vouchery, pomocí kterých lze kurz zakoupit jako dárek. Bližší informace na martin.strouhal@ff.cuni.cz.

Tematické okruhy a termíny konání přípravného kurzu:

1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět a obsah (9. 3. 2024)

2. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé 23. 3. 2024)

3. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty (6. 4. 2024)

4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba (20. 4. 2024)

Závazná přihláška zde:

Přihláška -přípravný kurs 2023:24

V případě nízké obsazenosti kurzu si organizátoři vyhrazují právo kurz neotevřít. V takovém případě bude kurzovné vráceno v plné výši.

Úvod > Přijímací řízení > Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium