Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium

Termín podání přihlášky a platby kursovného ve výši 4.000,- Kč (vč. DPH) je do 11. 3. 2023.

Tematické okruhy a termíny konání přípravného kursu:

1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět a obsah (18.3. 2023)

2. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé (1.4. 2023)

3. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty (15.4. 2023)

4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba (29.4. 2023)

Závazná přihláška zde:

Přihláška -přípravný kurs 2023

Úvod > Přijímací řízení > Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium