Mgr. Jiří Kropáč, Ph.D., LL.M.

Jméno a příjmení  Mgr. Jiří Kropáč Ph.D., LL.M. 
Orcid  https://orcid.org/0000-0001-6705-9013  
ResearchGate  https://www.researchgate.net/profile/Jiri-Kropac-2  
Vzdělání  Vystudoval Učitelství pedagogiky pro střední vyšší a odborné školy (obor Pedagogika) na PdF UP a obor Rozšiřující právní kvalifikace na Právnické fakultě, Masarykovy Univerzity v Brně (obor ICT). Doktorské studium v oboru Pedagogika absolvoval na PdF UP v Olomouci, kde obhájil disertační práci Faktor identity v profesním přesvědčení začínajících akademických pracovníků. 
Pracovní působení  Působí na Katedře pedagogiky FF UK, kde vyučuje především pedagogické předměty spojené s didaktikou, moderní technologie ve vzdělávání, projektově zaměřená témata a sociální disciplíny, základy práva a příbuzné předměty. 
Profesní zaměření  Profesně se zabývá problematikou didaktických technologií ve vzdělávání, základní právní problematikou začínajících učitelů, metodologickým a reflektivním pojetí profesní přípravy učitele a akademického pracovníka, akčním výzkumem. 
Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Jiří Kropáč, Ph.D., LL.M.