Učitelství pro střední školy

Z důvodu přípravy nové akreditace, která zahrnuje aktuální kvalifikační požadavky MŠMT, bude zapisování do kurzů USŠ a USŠ – společenské, ekonomické a právní vědy dočasně pozastaveno. Zapisovat se do kurzů bude možné až s novou akreditací, předpokládaný termín je jaro 2023. Již zapsaní a studující v těchto kurzech samozřejmě dokončí studium podle stávající akreditace. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách) na oborech: Anglistika a anglofonní literatura, Česká literatura a literární vědy, Český jazyk a teorie komunikace, Filozofie a religionistika, Germánská studia, Historie, Hudební věda, Románská studia, Řecká a latinská studia, Pedagogika, Psychologie, Sociologie. 

Zahájení kurzu: 

Číslo kurzu: 

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 hodin

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: dle rozpisu přednášek (bude info)

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání na FF či PedF na oborech s didaktikou – viz podrobnější informace (Obsah kurzu)

Cena kurzu je: 16.000 Kč

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy. Poslední akreditace je evidována pod Čj.: MSMT-11080/2020-4-402 ze dne 25.6.2020.  Studium je možné hradit z prostředků DVPP

Kontaktní osoba: Katedra pedagogiky FFUK Mgr. Daniela Nováková, DiS., Ph.D.

Podrobnější informace    Informace k zápisu    Přihláška 

Přihlášky do kurzu prosím odesílat  do….

ZÁPIS DO KURZU CŽV Učitelství pro SŠ  se bude konat ……, pak v dalších dnech …….. – přineste prosím s sebou vše k zápisu a sdělte mi prosím mailem vybraný termín zápisu a přibližný čas. – pod položkou Informace ke studiu je již vyvěšen Rozpis přednášek na ……………

Přihlášku s přílohou vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy a zašlete poštou co nejdříve na adresu: Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie , nám. J. Palacha  2, 116 38, Praha 1. Lze i naskenovat přihlášku s podpisem a s přílohou a poslat elektronicky na: ……………. Na základě přihlášky budete vyzvání k osobní návštěvě  k doložení příslušných dokladů – viz Informace k zápisu a k vyplnění dalších formulářů k zápisu do kurzu a k vystavení indexu. Po zápisu do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak jsou uvedeny v bodě 2 pod položkou Informace ke studiu – termíny přednášek a cvičení.  Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu celého studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

Úvod > Učitelství pro střední školy