Učitelství pro střední školy

DO STÁVAJÍCÍHO KURZU SE JIŽ NELZE PŘIHLAŠOVAT. V SOUČASNÉ DOBĚ AKREDITUJEME NOVÝ KURZ PODLE PLATNÝCH STANDARDŮ PRO DPS. O VÝSLEDCÍCH AKREDITAČNÍHO ŘÍZENÍ BUDEME INFORMOVAT ZDE I POD ZÁLOŽKOU CŽV. SPUŠTĚNÍ NOVĚ AKREDITOVANÉHO KURZU V CELKOVÉM OBJEMU 300 HODIN PŘEDPOKLÁDÁME V PRŮBĚHU ŘÍJNA T. R.

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách) na oborech: Anglistika a anglofonní literatura, Česká literatura a literární vědy, Český jazyk a teorie komunikace, Filozofie a religionistika, Germánská studia, Historie, Hudební věda, Románská studia, Řecká a latinská studia, Pedagogika, Psychologie, Sociologie. 

Zahájení kurzu: listopad 2023 (bude upřesněno v průběhu září-října v rozvrhu na webu KPED)

Číslo kurzu: 650 157

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 hodin

Místo konání: Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1 (dle okamžité situace může výuka probíhat i v prostorách jiných kateder a ústavů FF UK, zpravidla ale v Celetné, nebo na hlavní budově FF UK na Náměstí Jana Palacha)

Frekvence přednášek, seminářů: dle rozpisu přednášek (bude zveřejněn v průběhu září-řijna)

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání na FF či PedF na oborech s didaktikou

Cena kurzu je: 17.000 Kč

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení Univerzity Karlovy. Poslední akreditace je evidována pod Čj.: MSMT-8789/2023-1-448 ze dne 24. 3. 2023. Studium je možné hradit z prostředků DVPP

Kontaktní osoby: Katedra pedagogiky FFUK – Lucie Houšková (administrátorka), Martin Strouhal (odborný garant) (kontakty na domovské stránce)

Přihláška USŠ_aktuální. Informace-k-zápisu aktuální. Učitelství pro střední školy – obsah aktuální

Přihlášky spolu s platbou za kurz prosíme posílat do 27 října 2023. Je lépe přihlášení neodkládat, kurz je kapacitně omezen. Platby posílejte na účet FF UK č. 85631011/0100, variabilní symbol je číslo kurzu.

ZÁPIS DO KURZU CŽV Učitelství pro SŠ probíhá distančně (je nutno zaslat přihlášku a platbu za kurz). Fotografii do indexu stačí přinést na první setkání kurzu, kde také index dostanete.

Přihlášku s přílohou vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy a zašlete prosím poštou na adresu: Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky , nám. J. Palacha  2, 116 38, Praha 1. Přihlášku s podpisem a s přílohou lze též naskenovat a poslat elektronicky na lucie.houskova@ff.cuni.cz . Na základě přihlášky můžete být vyzváni k osobní návštěvě  k doložení příslušných dokladů – viz Informace k zápisu a k vyplnění dalších formulářů k zápisu do kurzu a k vystavení indexu. Po zápisu do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak budou uvedeny v bodě 2 pod záložkou Informace ke studiu – termíny přednášek a cvičení.  Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu celého studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

Úvod > Učitelství pro střední školy