Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

Jméno a příjmení  Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. 
Orcid  https://orcid.org/0000-0002-1748-6874 
   
Vzdělání  Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK, následně zde získala i doktorský titul v oboru pedagogická psychologie. 
Pracovní působení  Působí na Katedře pedagogiky FF UK, kde vyučuje především psychologické disciplíny, poradenství a speciální pedagogiku. Dlouhodobě pracuje jako v psycholog v pedagogicko-psychologických poradnách, působila jako psycholog v Poradenském centru Hybernská pod FF UK, aktuálně pracuje jako psycholog v poradnách při UK pointu, je taktéž školním psychologem.
Profesní zaměření  Profesně se zabývá inkluzivním vzděláváním, nerovnostem ve vzdělávání, domácím vzděláváním a problematikou poradenství.
Členství  Členka Komise pro etiku ve výzkumu FF UK 

Členka rady Cooperatio – Psychological Sciences  

Další   Absolvovala psychoterapeutický výcvik v modelu SUR a řadu nejrůznějších kurzů a výcviků v oboru psychologie v rámci dalšího vzdělávání.
Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.