Závěrečné zkoušky

1. termíny aktuálních státních zkoušek a rozpisy pro jednotlivé dny

  • Celofakultní harmonogram závěrečných zkoušek a plnění povinností
  • Státní (závěrečné) zkoušky „učitelství pro střední školy“
  • Státní bakalářské zkoušky oborového studia pedagogiky
  • Státní závěrečné zkoušky magisterských oborových studií pedagogiky

2. skladba předmětů oborových závěrečných zkoušek

Bc. (akreditace 2016):
Bakalářská zkouška sestává ze dvou částí:
1. Obhajoba bakalářské práce.
2. Ústní zkouška z tematických okruhů:
a) Teorie výchovy
b) Psychologie a didaktika
c) Student dále volí kruhy:
– Pedagogika volného času
nebo
– Systémy podpory rozvoje dítěte.
Přineste s sebou seznam ku zkoušce prostudované literatury.
Podle akreditace 2019:
a) Didaktika
b) Pedagogika v poradenství
c) Teorie výchovy
NMgr. Ped.:

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Filozofické a historické základy výchovy; Metodologie; Školní pedagogika

Přineste s sebou seznam prostudované literatury.                                                 

NMgr. SocPed.:

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Obhajoba diplomové práce
2. Zkouška se skládá ze tří povinných tematických okruhů:
A: Sociální pedagogika
B: Poradenství
C: Teorie a praxe výchovy a vzdělávání

Přineste s sebou seznam ku zkoušce prostudované literatury.

Učitelství pro střední školy:

Státní závěrečná zkouška (části realizované na katedře pedagogiky, tedy bez oborové didaktiky) se skládá ze dvou částí:

  1. Ústní zkouška z pedagogiky.
  2. Ústní zkouška z psychologie.
3. Zkušební okruhy

BZk. okruhy

Podle akreditace 2016:

a) Teorie výchovy
b) Psychologie a didaktika
c) Student dále volí kruhy:
– Pedagogika volného času
nebo
– Systémy podpory rozvoje dítěte

Podle akreditace 2019:

BZK_Didaktika, dostupné zde: BZK Didaktika

BZK_Pedagogika v poradenství, dostupné zde: BZK Pedagogika v poradenství (1)

BZK_Teorie výchovy, dostupné zde: BZK Teorie výchovy

NMgr._Pedagogika_okruhy

Filozofické a historické základy výchovy, SZZK NMgr. Ped._Filosofické a historické základy výchovy

Metodologie: SZZK NMgr. Ped. Metodologie

Školní pedagogika, dostupná zde: SZZK NMgr. Ped. Školní pedagogika

Sociální pedagogika – okruhy

A: Sociální pedagogika
B: Poradenství
C: Teorie a praxe výchovy a vzdělávání

SZZK NMgr. Soc. Ped._aktuální (1)

Učitelství pro střední školy: závěrečná zkouška „ped-psych“

USŠ_SZk_ped.psych_._od května 2016

SZZK portfolio – informace

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky