Studijní obor – Učitelství pro střední školy

Upozornění k zápisům:

Zápisy do jednotlivých kurzů Pedagogiky pro učitele i přihlášky k SZK z pedagogiky a psychologie probíhají elektronicky přes SIS (platí pro studenty FF UK i PřF UK).

Na této stránce najdete následující dokumenty nebo odkazy:

  1. Obecné informace a informace o studiu učitelství na katedře pedagogiky FF UK – více informací zde: Obecná informace a učitelství na katedře pedagogiky (1)
  2. Rozvrhy kurzů Pedagogiky pro učitele – více informací zde: 8_Rozvrh Pedagogika pro učitele ZS 2020-21_0
  3. Státní zkouška z pedagogiky a psychologie:  státní závěrečná zkouška (části realizované na katedře pedagogiky, tedy bez oborové didaktiky) se skládá ze dvou částí: ústní zkouška z pedagogiky a ústní zkouška z psychologie.

3a) Přihlašování ke státní zkoušce: Od akademického roku 2012/2013 se studenti ke státním závěrečným zkouškám přihlašují pouze elektronicky (prostřednictvím SIS).

3b) Aktuální termíny a rozpis studentů – více informací zde:

               USŠ_SZk_ ped. psych. 2. 9. 2020.jpg (1275×1754) (cuni.cz)

3c) Zkušební okruhy k SZK z pedagogiky a psychologie – více informací zde:

                  USŠ_SZk_ped.psych_._od května 2016 (1).

Úvod > Studijní obor – Učitelství pro střední školy