Studijní obor – Učitelství pro střední školy

Upozornění k zápisům:

Zápisy do jednotlivých kurzů Pedagogiky pro učitele i přihlášky k SZK z pedagogiky a psychologie probíhají elektronicky přes SIS (platí pro studenty FF UK i PřF UK).

Více informací zde: Ucitelstvi-pro-stredni-skoly-na-FF-UK-2 (1)

Na této stránce najdete následující dokumenty nebo odkazy:

  1. Obecné informace a informace o studiu učitelství na katedře pedagogiky FF UK
  2. Státní zkouška z pedagogiky a psychologie:  státní závěrečná zkouška (části realizované na katedře pedagogiky, tedy bez oborové didaktiky) se skládá ze dvou částí: ústní zkouška z pedagogiky a ústní zkouška z psychologie.

3a) Přihlašování ke státní zkoušce: Od akademického roku 2012/2013 se studenti ke státním závěrečným zkouškám přihlašují pouze elektronicky (prostřednictvím SIS).

3b) Zkušební okruhy k SZK z pedagogiky a psychologie – více informací zde:

                  USŠ_SZk_ped.psych_._od května 2016 (1).

SZZK portfolio – informace

Připomínáme, že státní zkoušku z pedagogiky a psychologie lze konat až po uzavření kontroly studijních povinností, nikoli ještě v průběhu studia.

Předměty APD510021, APD510009 a APE520009 budou v souvislosti s končící akreditací vyučovány individuálně a již nejsou rozvrženy. Nutno kontaktovat vyučující dr. Klapálkovou na adrese: veronika.klapalkova@ff.cuni.cz a domluvit si individuální výuku.

Úvod > Studijní obor – Učitelství pro střední školy