Bakalářské studium

Pedagogika (PS, KS)

Program akreditován na 10 let.

forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 63
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie na úrovni středních odborných škol s pedagogickým zaměřením nebo pedagogických lyceí (základní pojmy, problémy, přístupy,
historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu programu Pedagogika (max. 10 bodů)
2) oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata
a problémy školství a vzdělávací politiky) (max. 40 bodů)

Doporučujeme pročíst alespoň 3 tituly ze seznamu doporučené literatury na našem webu.

kritéria hodnocení motivace:
• přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
• nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

další požadavky ke zkoušce: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky)

přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/

další informace:
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ps/
• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz

informace o uplatnění absolventů:
Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci:
• na základních školách (asistenti),
• v institucích volného času (domy dětí a mládeže),
• v komunitních centrech,
• v ubytovacích institucích (internáty),
• ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod.

——–

PEDAGOGIKA
forma a typ studia: kombinované bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 52
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie na úrovni středních odborných škol s pedagogickým zaměřením nebo pedagogických lyceí (základní pojmy, problémy, přístupy,
historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu programu Pedagogika (max. 10 bodů)
2) oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata
a problémy školství a vzdělávací politiky) (max. 40 bodů)

Doporučujeme pročíst alespoň 3 tituly ze seznamu doporučené literatury na našem webu.

kritéria hodnocení motivace:
• přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
• nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

další požadavky ke zkoušce: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky)

přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/

další informace:
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ks/
• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz

informace o uplatnění absolventů:
Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci:
• na základních školách (asistenti),
• v institucích volného času (domy dětí a mládeže),
• v komunitních centrech,
• v ubytovacích institucích (internáty),
• ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod.