Obecné info k výjezdům

Studenti všech studijních programů katedry Pedagogiky mohou využívat celou řadu možností pro vycestování na partnerské katedry zahraničních univerzit. Studentská mobilita je jednou z cest, jak získat nové informace ze studovaného oboru, rozšířit vlastní studijní možnosti a zdokonalit se v jazykových dovednostech. Nabídku tvoří celá řadu programů a dohod určených pro studentskou mobilitu. Mezi hlavní patří především:

 •        Meziuniverzitní a mezifakultní dohody
 •        Mezivládní kulturní dohody
 •        LLP/Erasmus
 •        Erasmus Mundus Joint Masters Courses
 •        CEEPUS
 •        Aktion
 •        SCIEX-NMSch Fond na stipendia
 •        Mezinárodní visegrádký fond
 •        Anglo-Czech Education Fund
 •        Co-tutelle
 •        Fond mobility
 •        Finanční příspěvek v rámci přímé spolupráce atd.

Mimo možností zprostředkovávaných zahraničním oddělením FFUK, je možno využít též stipendií, které nabízí neziskové organizace. Mezi hlavními:

 •        Nadace Alexander von Humboldt
 •        Česko-německý fond budoucnosti
 •        CIMO – Studium ve Finsku
 •        British Council
 •        Fulbrightova nadace atd.

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů.Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kurzů, odborných stáží, atd. najdete např. v informační brožuře Studium v zahraničí, Informačního centra pro mládež a Eurodesku.

Podrobné informace a kontakty získáte na webových stránkách zahraničního oddělení FFUK

http://www.ff.cuni.cz/

Úvod > Studium > Studium v zahraničí a kontaktní osoba > Obecné info k výjezdům