Knihovna

PRACOVIŠTĚ „KNIHOVNA CELETNÁ“

Celetná 20, 116 36 Praha 1 (přízemí)

http://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-celetna/

tel. 221 619 672

e-mail libceletna@ff.cuni.cz

  • Katalogy a databáze

Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody)

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář – obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib – paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra – elektronický portál studijních materiálů FF UK

Důležité odkazy:

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR

 

Úvod > Studium > Knihovna