Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

Yvona Kostelecká

 

Jméno a příjmení  Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D. 
Orcid: 

ResearcherID: 

Scopus Author ID: 

https://orcid.org/0000-0001-8102-559X 

C-9353-2017 

36700001500 

Vzdělání  Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství matematiky a biologie. Doktorské studium v oboru Pedagogika absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  
Publikace  https://www.researchgate.net/profile/Yvona-Kostelecka/publications 

https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=3ufangoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

Pracovní působení  Na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK působí na pozici výzkumného pracovníka. Aktuálně pracuje na projektu zaměřeném na problematiku individuálního/domácího vzdělávání – jeho výhod a limitů (GA21-21743S). Zároveň je spoluřešitelkou projektu, který se zabývá problematikou vzdělávání cizinců ve školách a jeho dopadem na úspěšné začlenění do české společnosti (TQ01000160). Na tato témata je zaměřena i přednášková činnost.  

Paralelně působí na Pedagogické fakultě UK, kde dlouhodobě pracovala v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Aktuálně spolupracuje s týmem, který se zabývá problematikou učitelské profese, explicitně jak identifikovat, řešit a předcházet nedostatku učitelů (TQ01000439). 

V nedávné době se podílela na řešení projektu Sociologického ústavu AV ČR, který se zabýval problematikou veřejného mínění o vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402) a na řešení projektu APIV A Národního pedagogického institutu ČR, který se zabýval problematikou inkluze a žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.