Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

Yvona Kostelecká

 

ORCID                                    https://orcid.org/0000-0001-8102-559X

Research ID                             C-9353-2017

Scopus Author ID                     36700001500

 

Vzdělání

1998 – 2004 Postgraduates’ studies at the Charles University in Prague, Faculty of Education, and Dissertation defended and Ph.D. obtained in Education
1986 – 1991 Charles University in Prague, Faculty of Science, Czech Republic, Master of Biology and Mathematics
2005 – 2006 Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, France, Le Département d’Etudes de Français Langue Etrangère, Le Certificat Pratique de Langue Française

Odborné zaměření

Alternativní způsoby vzdělávání se zaměřením na individuální/domácí vzdělávání, integrace žáků s migrační historií do českého vzdělávacího systému, problematika zahraniční migrace vědců a výzkumníků. Vyučovaný kurz: Doma, nebo ve škole, historie a současnost domácího vzdělávání.

 

Vybrané publikace

Kaščák, O., Komárková, T., Kostelecká, Y., & Klapálková, V. (2023). Not being able to fool around with my friends at break–children’s home-based education in space and time. Children’s Geographies, 1-15. https://doi.org/10.1080/14733285.2023.2175314.

Kostelecká, Y., Valášková Vincejová, E. (2023). Odchody učitelů z profese: Přehledová studie.. Orbis Scholae, 17(1), 1–33. https://doi.org/10.14712/23363177.2023.5.

Kaščák, O., Kostelecká, Y., Komárková, T., & Novotná, V. (2022). Rodina jako substituce školy? K distribuci vzdělávací zodpovědnosti ve dvou vlnách pandemie covidu-19 v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 58(5), 509-532. https://doi.org/10.13060/csr.2022.028.

Hána, D., & Kostelecká, Y. (2022). A comparison of home education legislation in Europe from the perspective of geography of education. Research Papers in Education, 37(5), 603-632. https://doi.org/10.1080/02671522.2020.1864762.

Kostelecká, Y., Komárková, T., & Novotná, V. (2021). Remote home-based education as a new phenomenon in the time of the covid-19 pandemic–the experience of Czech families. Journal of Pedagogy, 12(1), 141-164. https://doi.org/10.2478/jped-2021-0007.

Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Beláňová, A., & Machovcová, K. (2021). Home-Education in Czechia: Twenty Years of Experience. In English, R. (Ed.). Global Perspectives on Home Education in the 21st Century (pp. 139-158). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6681-7.ch011.

Machovcová, K., Beláňová, A., Kostelecká, Y., & Mccabe, M. (2021). Homeschooling mothers: Precarious by choice?. Human Affairs, 31(1), 73-88. https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0007.

Beláňová, A., Kostelecká, Y., Machovcová, K., & McCabe, M. (2020). ‘Twofold otherness’: on religion, spirituality, and home schooling in the Czech Republic. Journal of Beliefs & Values, 41(4), 406-418. https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1762384.

Machovcová, K., Beláňová, A., Kostelecká, Y., & McCabe, M. (2020). Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma. Studia pedagogica, 25(1), 33-50. https://doi.org/10.5817/SP2020-1-2.

Kostelecká, Y., & Hána, D. (2020). Tichá revoluce? Problematika domácího vzdělávání v Německu a Polsku. In Kostelecká, Y. (Ed.). Domácí vzdělávání. Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Hána, D., & Kostelecká, Y. (2019). Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů. Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Kostelecká, Y., Braun, R., Hasman, J., Machovcová, K., Pivarč, J., Hadj-Moussová, Z., & Hána, D. (2019). Žáci-cizinci ve školní třídě. Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Beláňová, A., Machovcová, K., Kostelecká, Y., & McCabe, M. (2018). Justifying homeschooling in Czech Republic: How “good parents” and their children use time. Childhood, 25(4), 530–543. https://doi.org/10.1177/0907568218793517.

Kostelecká, Y., Machovcová, K., Beláňová, A., & Štambergová, R. (2018). Sebepojetí absolventů domácího vzdělávání a jejich spolužáků: pilotní studie. Pedagogická orientace, 28(2). https://doi.org/10.5817/PedOr2018-2-306.

Kostelecká, Y. (2017). Home Education Experience in Selected Post‐Communist Countries. In Gaither, M. (Ed.). The Wiley handbook of home education, (pp. 422-445). https://doi.org/10.1002/9781118926895.ch17.

Kostelecká, Y., Hána, D., & Hasman, J. (2017). Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.

Hána, D., Hasman, J., & Kostelecká, Y. (2017). The educational performance of immigrant children at Czech schools. Oxford Review of Education, 43(1), 38-54. https://doi.org/10.1080/03054985.2016.1235030.

Kostelecká, Y. (2017, June). Out of school education in the Czech Republic. In Conference Proceedings. The Future of Education: 7th edition, (pp. 287-290). Edited by Pixel. (Florence, Italy, June, 2017).

Hasman, J., Kostelecká, Y., & Hána, D. (2016). The spatial concentration of immigrant pupils at primary and lower secondary schools in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 24(4), 38-51. https://doi.org/10.1515/mgr-2016-0021.

Vodickova, K., & Kostelecká, Y. (2016). Diagnostic tests in Czech for pupils with a first language different from the language of schooling. CEPS Journal, 6(1), 31-48. https://doi.org/10.25656/01:12047.

Kostelecká, Y., Ludvík, Z., Jancarík, A., & Jancaríková, K. (2016, October). Distance learning and the home schooling in the Czech Republic. In European Conference on e-Learning (pp 364-370). Academic Conferences International Limited.

Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Vodičková, K., & Jančařík, A. (2015). Linguistic integration of middle school immigrant children in Czechia. AUC GEOGRAPHICA, 50(2), 181-192. https://doi.org/10.14712/23361980.2015.97.

Jancarík, A., & Kostelecká, Y. (2015). The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look. Electronic Journal of e-Learning, 13(4), 270-276.

Kostelecka, Y., & Jancarik, A. (2015). The Unidentifiable: Children of Czech Citizens Whose Mother Tongue is not Czech. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 192, 26-32.

Kostelecká, Y. (2014). Domácí vzdělávání a legislativa. Studie postkomunistických států střední Evropy. Orbis scholae, 8(1), 9-26. https://doi.org./10.14712/23363177.2015.2.

Kostelecka, Y., & Jancarik, A. (2015). The Unidentifiable: Children of Czech Citizens Whose Mother Tongue is not Czech. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 192, 26-32.

Kostelecká, Y. (2014). Doma, nebo ve škole?. Studia pedagogica, 19(1), 65-81. https://doi.org.//10.5817/SP2014–1–4.

Jancarík, A., & Kostelecká, Y. (2015). The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look. Electronic Journal of e-Learning, 13(4), 270-276.

Kostelecká, Y., & Jančařík, A. (2014). The process of Czech language acquisition by foreign pupils at lower secondary school. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 7(1), 7-13. https://doi.org/10.7160/eriesj.2014.070102.

Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Tomášová, M., Pokorná, K., Vojtíšková, K., & Šimon, M. (2013). Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Kostelecká, Y., & Jančařík, A. (2013). Factors influencing language proficiency of foreign children attending Czech primary schools. In Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference (pp. 291-299).

Kostelecká, Y. (2012). The legal status of home education in post-communist countries of Central Europe. International review of education, 58, 445-463. https://doi.org/10.1007/s11159-012-9298-0.

Kostelecká, Y. (2010). Home education in the post-communist countries: Case study of the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(1), 29-44. Retrieved from https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/237.

Kostelecká, Y., Bernard, J., Patocková, V., & Kostelecký, T. (2008). How to turn brain drain into brain gain: policies to support return of researchers and scientists to their home countries. MISC.

Kostelecká, Y., Bernard, J., & Kostelecký, T. (2007). Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění. Sociologický ústav AV ČR.

Kostelecká, Y. (2005). Legislativní úprava domácího vzdělávání v zahraničí a její komparace se situací v České republice. Pedagogika, 55(4), 354-367. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1732.

 

Vybrané projekty

2021 – present                          Charles University in Prague Faculty of Art, Project: “Advantages and Disadvantages of Parent-led Home-based Education: What Can We Learn from Czech case?“ Project Registration No.: 21-21743S, Support by The Czech Science Foundation (GA CR). Position: Principal Investigator, Head of Research Team.

2020 – present                          Charles University, Faculty of Education, Project: “Reasons for not entering of graduates of pedagogical faculties to the teaching profession”. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/00016404. Position: Member of project team.

2020 – 2022                             Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Project: “Public(s), education and education policy: values, attitudes, arguments and experiences”. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402. Position: Member of project team.

2017 – 2020                             National Pedagogical Institute of the Czech Republic; Project “Inclusive education and support provided to schools step by step –Action plan implementation on inclusive education – methodical support“, Position: Manager of Activity.

2016 – 2018                             Charles University in Prague Faculty of Education in Prague, Project “Home Education – Facts, Analyses, Diagnostics”, Project Registration No.: 16-17708S, Support by The Czech Science Foundation (GA CR). Position: Principal Investigator, Head of Research Team.

2013 – 2015                             Charles University in Prague Faculty of Education in Prague, Project “Integration of the children of non-nationals into the Czech elementary schools”, Project Registration No.: 13-32373S, Support by The Czech Science Foundation. Position: Principal Investigator, Head of Research Team.

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.