Další vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry

Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc.

– Národní ústav odborného vzdělávání

Národní projekt MŠMT (CZ.1.07/4.1.00/06.0014)

„Autoevaluace – vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“

Hl. řešitel: PhDr. M. Chval, Ph.D

(tvorba evaluačního nástroje)

————————————————-

Doc.PhDr.Josef Valenta, CSc.

– Divadelní fakulta AMU Praha

GAČR 408/07/0432

„Podoby a způsoby herectví.“

Hl. řešitelka: Doc.Z.Sílová

(dílčí studie k problematice nespecifického scénování/scénologie běžného chování)

——–

– Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Projekt: „Modelové očekávané výstupy k tématickým okruhům průřezových témat pro ZŠ a G.“

Garant úkolu: Dr.M.Pastorová

(podíl na zpracování výstupů k osobnostní a sociální výchově)

——–

– Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

GAČR S406181880

„Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“

Hl. řešitelka: Prof.PaedDr.L.Ludíková,CSc.

(dílčí studie k pedagogice osobnostně sociálního rozvoje)

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty > Další vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry