Informace ke studiu

STRÁNKA PROCHÁZÍ AKTUALIZACÍ !!!

 1. Doba konání kurzu
 2. Rozpis-prednasek-USS-LS-22-23-1
 3. Plnění dílčích atestací
  Pracovní materiál k dílčím zkouškám
  Oborové didaktiky – garanti a kontakty
  Materiál k pedagogické praxi
  Příloha 1-pokyny pro fakultního učitele (supervizora)
  Příloha 2- záznam o předmětové pedagog. praxi
  Příloha 3- pověření
 4. Přihláška k závěrečné zkoušce
 5. Termíny konání závěrečné zkoušky
 6. Požadavky a otázky k závěrečným zkouškám
 7. Literatura k závěrečným zkouškám

ad 1) doba konání kurzu
Studium je realizováno ve čtyřech semestrech.

Při nedodržení studijního limitu platba kurzovného propadá a uchazeč o studium se v případě dalšího zájmu musí opětovně přihlásit a zaplatit opět vklad kurzovného.

ad 4) přihláška k závěrečné zkoušce
Frekventant kurzu „Učitelství pro střední školy“ je povinen se přihlásit k závěrečné zkoušce nejméně 1 měsíc před termínem závěrečné zkoušky a společně s přihláškou odevzdat:

 • Index se splněnými studijními povinnostmi – pokud se některé předměty uznávaly na základě žádosti o uznání, doplní dodatečně garant kurzu.
 • 1x závěrečnou práci – viz požadavky a otázky k závěrečným zkouškám formální náležitosti práce.

ad 5) termíny konání závěrečné zkoušky:

 • 1.10. – 31.10. běžného roku
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 1.9. b.r.
 • 1.1. – 31.1. b.r.
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 1.12. b.r.
 • 15.5. – 31.5. b.r.
  – přihlášku a závěrečnou práci odevzdat do 15.4. b.r.
Úvod > Informace ke studiu