Další vzdělávání

  • Celoživotní vzdělávání – druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.
  • Rigorózní řízení – státní rigorózní zkouška a obhajoba práce, po jejichž vykonání se uděluje akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV)

Základní ustanovení, podmínky, přihlašování = http://www.ff.cuni.cz/FF-107.html

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)

Základní ustanovení, podmínky, přihlašování =

https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku/

Odborný garant: Katedra pedagogiky (doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.)

Počet semestrů: 1 semestr

Rozvrh aktuálního kurzu zde: U3V_ZS20_EL_mezigenerační vztahy_0

RIGOROZNÍ ZKOUŠKY

– Pozor, pokud se chcete hlásit k rigoroznímu řízení, informujte se o současných možnostech nejprve na studijním odd.

Info: https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/rigorozni-rizeni-2/

Další info u vedoucího katedry: Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., martin.strouhal@ff.cuni.cz

Úvod > Přijímací řízení > Další vzdělávání