Erasmus

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

 • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

KATEDRA PEDAGOGIKY

Katedra pedagogiky má pro studentskou mobilitu uzavřeny smlouvy s následujícími univerzitami:

 • Nord universitet Bodo (Norsko)
 • Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polsko)
 • Universidade de Coimbra (Portugalsko)
 • Universita Komenského Bratislava (Slovensko)
 • Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko)
 • Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
 • Univerza v Mariboru (Slovinsko)
 • Universidad Complutense de Madrid (Španělsko)
 • Universidad de Santiago de Comnpostela (Španělsko)

Pro přihlášení do výběrového řízení na výjezd na studijní pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
Vyjet do zahraničí na studijní pobyt může student nejméně na 3 měsíce a nejvíce na 12 měsíců. Nesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 365 dní.
Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na praktickou stáž apod.).

Další podrobné a aktuální informace a formuláře je možno získat na webových stránkách zahraničního oddělení FFUK Studium v zahraničí | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Studium v zahraničí