Magisterské studium

Jednokolová písemná zkouška

NMgr. Pedagogika – prezenční i kombinovaná forma

Přijímací zkouška probíhá v prostředí Moodle formou testu. V testu se ověřují vědomosti ze základních a hraničních pedagogických disciplín a filozofie na úrovni bakalářského studia humanitního typu, a dále témata a problémy vzdělávací politiky a školství. (max. 100 bodů). Test bude obsahovat 50 otázek a čas k jeho vypracování bude 40 minut.
Jednokolová písemná zkouška
NMgr. Sociální pedagogika – prezenční i kombinovaná forma
Přijímací zkouška probíhá v prostředí Moodle formou testu. V testu se ověřují vědomosti ze základních a hraničních pedagogických disciplín na úrovni bakalářského studia humanitního typu a témata a problémy z oblasti sociální pedagogiky a sociální politiky. (max. 100 bodů). Test bude obsahovat 50 otázek a čas k jeho vypracování bude 40 minut.