Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Jméno a příjmení  Doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Orcid  https://orcid.org/0000-0002-8998-4653 
Vzdělání  Filosofie – Psychologie na FF UK (PhDr. na FF UK). Habilitační řízení v oboru pedagogika na FF UK v Praze (práce Poslání učitele (diskurs o profesionalitě učitelů). 
Pracovní působení  Působí na katedře pedagogiky FF UK; vyučuje Základy evropské vzdělanosti, Základy sociologie a sociologii výchovy, Sociální psychologii pro pedagogy a Teorie člověka. 

Působí též na PVŠPS, kde vede kurs Sociální psychologie pro sociální pracovníky a Úvod do filosofie.

Profesní zaměření  Zabývá se problematikou filosofických základů výchovy a vzdělání, interdisciplinárními vztahy v oblasti humanitních věd, profesí učitele, sociálně patologickými jevy. 
Členství  Člen společné oborové rady Pedagogika a Education na FF UK a PedF UK; člen Vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství Vysoké školy zemědělské, člen oborové rady na oboru ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích; člen Vědecké rady Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 
Další   Člen redakční rady časopisu Pedagogika, člen redakční rady časopisu e-Pedagogium, místopředseda Společnosti pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii.

 Literatura k předmětu Teorie člověka: literatura

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Jaroslav Koťa