Konference

Oborové konference pořádané katedrou:

– „Pedagogicko-psychologické problémy vzdělávání dětí se specifickými potřebami“ (spolupořadatelství, 1999).

– „Pedagogika na filozofické fakultě UK“ (2002). Konference u příležitosti 120. výročí vzniku pracoviště.

– „Historie a perspektivy didaktického myšlení“ (2004). U příležitosti životního jubilea prof. J.Skalkové.

– „Relativizace autority a její dopady na současnou mládež“ (2005).

– „Učitel v současné škole“  (2009).

– „Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace?“ (2010) U příležitosti ukončení výzkumného grantu „Idea školy pro všechny a české vzdělávací prostředí v evropském a světovém  kontextu“.

– „Kam se ubírá teorie výchovy? Trendy a perspektivy rozvoje oboru (ve spolupráci s ÚPSS PdF UP)“ (2012).

– „Základní diskurzy obecné pedagogiky v současném pedagogickém myšlení, odborné literatuře, teorii a praxi (ve spolupráci s ÚPSS PdF UP)“  (2014).

– „Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu (ve spolupráci s ÚPSS PdF UP)“ (2015).

– „Vzdělání a dnešek. Vzdělávání, vzdělanost a univerzita 50 let od úmrtí prof. Otokara Chlupa“ (2015).

– „Stav a perspektivy sociologie výchovy (ve spolupráci s ÚPSS PdF UP) “ (2018).

– „Good Connections. From Isolation to Cooperation“ (2019). Více info zde: Programme 18.09.2019.

– Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče
Mezinárodní konference se koná u příležitosti oslav 430. výročí narození Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského.
Pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Historický ústav AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno; Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Univeristät Dresden, Universita di Foggia (2022).

Studentské odborné aktivity – konference:

Řadu let probíhají pravidelné studentské didaktické konference. Vybíráme např.: „Integrace obsahu vyučování“ (2004); „Škola pro 21. století“ (2005); „Sociální dovednosti v prostředí střední školy“ (2008); „Gympl versus základka“ (2010) a další.

Úvod > Konference