Pozvánka na konferenci

Milé studentky a milí studenti,
dovolte abych vás pozvala, jménem divadlo Archa, na mezinárodní konferenci zaměřenou na využití postupů sociálně specifického divadla v pedagogické praxi.
Své projekty, které reflektují rozdílnost implementace těchto nástrojů v souvislosti s daným prostředím a jeho komunitou, představí odborníci na tuto problematiku z Francie, Srbska, Maďarska a České republiky. Evropští experti se tak setkají v mezioborové diskusi o současném stavu a budoucnosti tohoto jedinečného oboru.
Konference je určena pro účastníky z řad pedagogů, umělců, studentů vysokých škol a všem, kteří se zabývají tématem implementace divadelních nástrojů do vzdělávacího systému.
Konference probíhá v rámci festivalu AKCENT 16.11. – 27.11. 2022 | Festival Akcent.
Program konference lze nalézt zde: Divadlo do škol! | Divadlo Archa (archatheatre.cz)
Vstup je zdarma, ale je nutno se registrovat se zde: Registration form to the Conference THEATRE FOR SCHOOLS (google.com). Jednacím jazykem je angličtina.
Těším se na osobní setkání mimo akademickou půdu, v Arše, Jaroslava Swoboda

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Pozvánka na konferenci