Aktualita ke starým kódům v učitelském studiu

Předměty APD510021, APD510009 a APE520009 budou v souvislosti s končící akreditací vyučovány individuálně a již nejsou rozvrženy. Nutno kontaktovat vyučující dr. Klapálkovou na adrese: veronika.klapalkova@ff.cuni.cz a domluvit si individuální výuku.

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Aktualita ke starým kódům v učitelském studiu