Katedra pedagogiky spolupořadatelkou velké mezinárodní konference 23. – 24. června 2022

Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče /

Pedagogization in Identity Formation and Professionalization: the Role of Science, Knowledge Transfer, Education and Youth Social Care

Mezinárodní konference se koná u příležitosti oslav 430. výročí narození Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy v Praze a založení pedagogického univerzitního semináře   a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského.

Pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze, Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Historický ústav AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno; Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Univeristät Dresden, Universita di Foggia; Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung DIPF Berlin,  INSPÉ – Université de Bordeaux.

Konferenci si klade zejména následující otázky:

  • jak spoluurčovaly a spoluurčují instituce vědy, vzdělanosti, osvěty a sociálně pedagogické péče procesy sebeidentifikace, ale i utváření kolektivní a profesní identity a procesy společenské a kulturní integrace/dezintegrace;
  • jakými prostředky, postupy podporovali/znemožňovali jednotliví pedagogičtí aktéři (jednotlivci či spolky, vzdělávací/vědecké či osvětové instituce aj.) utváření moderní a postmoderní osobní i kolektivní (profesně pedagogické) identity člověka;
  • profesní pedagogická identita a utváření osobní identity v pedagogických procesech a procesech socializace v období druhé poloviny 20. století v podmínkách totalitní nesvobodné společnosti;

Místo konání a datum: 23.06. – 24.06.2022; Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského v Praze – Valdštejnská 20, Praha 1 a Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 13

https://www.npmk.cz/instituce/konference/mezinarodni-konference-pedagogizace-v-utvareni-osobnikolektivni-identity-v

FINAL 2.6. KONF Identität 2022- Programm

Úvod > Nástěnka > Informace od vedení katedry a sekretariátu > Katedra pedagogiky spolupořadatelkou velké mezinárodní konference 23. – 24. června 2022