Důležitá provozní informace pro studenty

Kopíruji aktuální sdělení děkanátu FF UK a přeji vše dobré, MS.

na základě včerejšího pokynu Krizového štábu UK vycházejícího z usnesení vlády č. 393 je nově upravena povinnost testování studentů vysokých škol.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Od pondělí 26. 4. bude studentům umožněn vstup do budov FF UK pouze po předložení studentského průkazu a potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Negativní test pro účely vstupu na pracoviště nesmí být starší než 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením.

Testování studentů bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním testovacím místě UK na Albertově. Toto testovací místo bude od soboty 24. 4. 2021 nově kontinuálně otevřeno v denním provozu po všechny dny v týdnu. Od pondělí do pátku v časech 7.00 – 17.00 hod., víkendový provoz bude od 9.00 do 16.00 hod. Testování bude možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa přes již existující rozhraní (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov) pro rezervaci zaměstnanců. Studenti se v tuto chvíli mohou rezervovat pouze na Albertov – nemohou využívat termíny, které nabízí systém mobilního testování zaměstnanců. Zároveň je předchozí rezervace podmínkou pro provedení testování studentů. Pro studenty bude zajištěno testování na kolejích Hvězda a Otava, toto testování je však určeno pro studenty, kteří jsou na těchto kolejích ubytovaní.

Studenti mohou využít síť Veřejných odběrových míst – možnost testování jednou za 3 dny – seznam odběrových míst naleznete na https://testovani.uzis.cz/Antigen.

V platnosti zůstávají všechna stávající opatření zakazující osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách -podrobné informace jsou uvedené na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/.

Od pondělí 26. 4. dochází k úpravě úředních hodin podatelny – bude otevřena denně v časech mezi 9-11 a 13-14

 

 

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Důležitá provozní informace pro studenty