PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Profesní životopis

2012         odborná asistentka, Katedra pedagogiky FF UK v Praze, Erasmus koordinátorka

2012         Ph.D., obor Pedagogika, FF UK v Praze

2010         absolvování studijního programu CŽV– Pedagogika: Učitelství pro střední školy

2009         absolventka oboru Pedagogika na FF UK v Praze

2010-2011   Irislingua, jazyková škola, specialista na metodiku

2009-2010   Česká komise pro UNESCO, MZV ČR, odborný asistent

2006-2010   James Cook Languages, jazyková škola , lektor

2005-2006   Mluvím, jazyková škola , lektor

2004            ZŠ Mikulandská, učitelka anglického jazyka

 

Další aktivity

2011 – vědecko-výzkumný pobyt, University of Wales Trinity St David, Wales, Velká Británie (6 měsíců), disertační výzkum: Bilingvní školy a evropské projekty

2011 – výzkumný pobyt – bilingvní gymnázia, Frankfurt, Německo (2 týdny)

2006 – studentská stáž  – Česká komise pro UNESCO, MZV ČR (2 měsíce)

2010-2012 – výuka na FF UK v Praze: Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty (volitelný seminář), The Czech System of education (Erasmus seminář), Global Education Issues (ECES)

2010-2011 – vedení metodických seminářů pro lektory cizích jazyků (výuka dětí i dospělých), jazykové školy

Současné odborné zaměření

srovnávací pedagogika – jazykové vzdělávání, bilingvní vzdělávání, evropská vzdělávací politika, mezinárodní vzdělávací strategie

Publikační činnost

(posledních 5 let)

PÁVKOVÁ, K. Současný stav bilingvního vzdělávání v Evropě (se zaměřením na Českou republiku, Německo a Velkou Británii)Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů:  sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,  2011. ISBN 978-80-244-2815-4. 

PÁVKOVÁ, K. Téma jazykového vzdělávání v mezinárodních vzdělávacích strategiích. In  BENDL,S.; ZVIROTSKY, M. (eds.) Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference ČPdS (Praha, 16.2.-17.2.2011) (CD-ROM). Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9.

PÁVKOVÁ, K. Vzdělávací  projekty s evropskou tématikou na bilingvních gymnáziích. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 2012, č.3. s.287. ISSN 0031-3815.

LORENZOVÁ, J., PÁVKOVÁ, K. Koncept komunitní školy v soudobém pedagogickém diskurzu. In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. října 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 179-199. ISBN 978-80-7435-407-6

PÁVKOVÁ, K. POrofesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Orbis Scholae, Vol. 8/3/2014. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogikcá fakulta UK. ISSN 1802-4637.

Úvod > Katedra > Vyučující > PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.