Důležitá informace pro studující Ph.D. programu Pedagogika

Vážené studentky a studenti PhD programu naší katedry,
z důvodu nevyužitých finančních prostředků ve Výzvě 2023, které jsou Národní agenturou DZS a rektorátem UK alokovány pouze na některé typy pobytů vyjíždějících studentů (krátkodobé PhD pobyty, BIP a praktické stáže), je možné využití následujících možností nad rámec běžného harmonogramu:
Praktické stáže (2-12 měsíců)
  • s nejzazší dobou výjezdu 30.9.2024.
BIP
  • pokud byste dostali pozvání od zahraniční univerzity na účast na BIP do 30.9.2024, můžete být stále na tento typ akce nominovaní.
Krátkodobé PhD pobyty
  • na konci června se bude konat dodatečné výběrové řízení pro výjezdy v září 2024.
Všechny tyto mobility by měly začít do 30.9.2024 a končit mohou kdykoliv po tomto datu.
Bližší informace a podporu získáte u koordinátorky Jaroslavy Swobody nebo přímo u týmu Erasmus+ , paní Petry Benešovské a Kryštofa Louba na ZO (erasmusout@ff.cuni.cz).
Úvod > Nástěnka > Aktuality > Důležitá informace pro studující Ph.D. programu Pedagogika