Možnost studentských výjezdů na Sorbonnu

Dobrá zpráva ze Zahraničního oddělení: na základě změny fungování smluv mezi jednotlivými základními součástmi a Sorbonne University v Paříži (F PARIS468). Oproti původnímu stavu koexistence jednotlivých smluv s katedrami a jedné smlouvy pro tzv. 4EU+ se pro následující akademický rok a dále ruší jednotlivé přímé smlouvy mezi základními součástmi a zůstává pouze celofakultní smlouva, přes kterou můžou nominovat své studenty všechny katedry.

Od příštího výběrového řízení mohou i studenti KPED být nominováni pro pobyty na Sorbonně (INSPÉ – viz link s katedrami)  Smlouva je uzavřena pouze pro Lettres Faculty (na tomto linku naleznete seznam kateder, na které se můžou Vaši studenti hlásit).

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Možnost studentských výjezdů na Sorbonnu