Nabídka přednášek o J. A. Komenském z ÚČLK

Doporučujeme účast v kurzu, který i pro naše studenty pro letní semestr nabídl Ústav české literatury a komparatistiky. Na kurzu o J. A. Komenském se budou podílet kolegové z Akademie věd a bude mít přednáškovou formu.

Odkaz v SIS zde:
ABO700610 Nové pohledy na Komenského dílo a jeho kontexty
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=0addd2ccde99d79f92591c18d69b875c&tid=1&do=predmet&kod=ABO700610&skr=2022&fak=11210

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Nabídka přednášek o J. A. Komenském z ÚČLK