Letní škola

PRÁZDNINY TROCHU JINAK
Informace o netradičním prázdninovém pobytu pro pedagogy
mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol. Více zde: Prázdniny jinak_Nesmer_2022

OSOBNOSTNÍ A PERSONÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
odborný seminář organizovaný v rámci vzdělávacího a relaxačního pobytu pro širokou pedagogickou veřejnost.

Více zde:  Os. rozv. ped. prac._Nesmer_2022