Pozvánka na konferenci Výzkumná paradigmata ve společenských vědách

Conference Invitation_KSV_en_2022

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás s pozvánkou na konferenci Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Konference je určena nejen studentům doktorských studijních programů, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům. Prosím Vás o postoupení této pozvánky Vašim studentům a případným zájemcům.
Téma konference je pro letošní rok Výzkumná paradigmata ve společenských vědách, místem konání jsou tradičně prostory Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Vítány jsou příspěvky z oblasti společenských věd, historie, religionistiky, etiky, didaktiky společenskovědních oborů a dalších.
Termín konání konference je stanoven na středu 14. září 2022 a vzhledem k v současnosti příznivým epidemiologickým podmínkám se bude konat prezenčně. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 19. srpna 2022. Bližší a podrobnější informace budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník, vybraní autoři budou moci publikovat i v oborově-didaktickém časopise Civilia.

Veškeré další informace, včetně přihlášky na konferenci, zasílám v příloze tohoto mailu. Informace ke konferenci naleznete také na webových stránkách http://konferenceksv.upol.cz/

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > Pozvánka na konferenci Výzkumná paradigmata ve společenských vědách