Nabídka stáže či brigády v DOZP

Dobrý den,

Obracím se na Vaši instituci s nabídkou spolupráce. Nejdříve mi prosím dovolte, abych představil sebe a organizaci ve které pracuji. V poslední řadě bych specifikoval nabídku, požadavky a případně místo spolupráce.

Jmenuji se Jakub Bochin a od 1.12.2021 procházím procesem zaškolování na pozici vedoucího DOZP v Praze. Domov byl založen 11/2020 organizací Ruka pro život ( www.rukaprozivot.cz ) ve spolupráci s MHMP. Od 1.2.2022 budu působit jako vedoucí DOZP Ostromečská

(https://www.rukaprozivot.cz/jak-pomahame/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-praha/)

Jedná se o malokapacitní Domov pro osoby se zdravotním postižením. Naši tři uživatelé jsou plnoletí a všichni těžkou formu poruchy autistického spektra. Fungujeme v nepřetržitém provozu, kde se ve 12ti hodinových směnách střídají vždy nejméně dva pracovníci. Našim cílem je poskytovat uživatelům bezpečné prostředí ve kterém se jim dostává vysoce specializované a individuální podpory.

Rádi bychom svůj tým rozšířili o studenty nebo praktikanty, kteří by měli vážný zájem a stáli by o dlouhodobější spolupráci nebo hodnocenou praxi.

Vzhledem k typu našich uživatelů nemůžeme přijímat zájemce na krátkou dobu.

Pokud bychom Vás tedy mohli tímto požádat o nabídnutí praxe, stáže nebo brigády pro studenty sociální práce, speciální pedagogiky atd. v naší instituci budeme velmi vděční. Snad by se podařilo oslovit větší počet lidí a  získat alespoň několik jedinců, které tato specifická problematika zajímá nebo ji budou mít jako téma ke své absolventské, bakalářské nebo diplomové práci.

Děkuji za Váš čas

S úctou Jakub Bochin

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Nabídka stáže či brigády v DOZP