Pozvánka na interaktivní seminář „Prevence a řešení šikany“

Seminář se koná v sobotu 13. 11. 2021 od 10:00 do 18:00 hod ve Skautském institutu, Staroměstské náměstí 4/1. a  je určen pedagogickým pracovníkům a studentům pedagogiky se zájmem o tuto problematiku. Kurz je hrazen z grantu EU a je pro účastníky zdarma.

Úvodní část Terezy Cajthamlové představí téma předsudečného násilí ve školách v kontextu prevence i řešení případů šikany. Účastníci se dozví více o sociálně-právních aspektech problematiky a zjistí, jak postupovat při výskytu předsudečně motivovaných útoků mezi žáky či jak s tématem pracovat ve výuce. Součástí bloku bude také moderovaný́ rozhovor s Marcelou Prokůpkovou, ředitelkou teplické ZŠ Prostice, která usiluje o úspěšnou integraci menšinových žáků a umožňuje jim zapojit se do rozhodování ve škole.

Ve druhé části semináře, vedené Vítem Hrbáčkem, si ukážeme základy práce se skupinovou dynamikou třídního kolektivu. Vyzkoušíme si nejrůznější techniky práce se skupinou napomáhající k posílení zdravých vztahů a zdravé komunikace ve třídě. Zaměříme se také na řešení nevhodných forem chování a včasnou intervenci proti šikaně. Důležitou součástí semináře bude práce s pravidly, od kterých se odvíjí míra bezpečí pro všechny členy skupiny. Konkrétní podněty účastníků semináře ohledně aktuálních problematických situací budou vítány.

Počet míst je omezen na 25 účastníků, aby byl prostor pro diskuzi a individuální přístup. Máte-li za své praxe případ, o kterém byste se rádi poradili, bude možné ho anonymně předložit lektorům ke konzultaci.

Seminář pořádá Multikulturní centrum Praha. Pro přihlášky a další informace pište na: klara.lipavska@mkc.cz.

V případě, že by se kvůli vládním opatřením seminář nemohl konat naživo, bude se odehrávat formou interaktivního webináře na platformě Zoom.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Klára Lipavská

Koordinátorka kurzu

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > Pozvánka na interaktivní seminář „Prevence a řešení šikany“