ZÁŽITKOVÁ SKUPINA S PRVKY ARTETERAPIE

Chcete lépe poznat sami sebe a více porozumět lidem kolem vás? Máte chuť se dozvědět více o arteterapii a artefiletice?

Zveme vás na prožitkový sebezkušenostní kurz. Arteterapie je jednou z cest, jak lépe porozumět sami sobě i lidem ve vašem okolí. Čekají vás pravidelná setkávání ve skupině, během kterých si na vlastní kůži vyzkoušíte různorodé arteterapeutické techniky a postupy. Pomocí vlastního prožitku se seznámíte s tím, jak probíhá arteterapeutický proces od úvodního setkání až po závěrečnou reflexi. Arteterapeutické techniky vám pomohou k hlubší sebereflexi jak v pracovní tak v osobní rovině.

Pro účast na skupině není rozhodující výtvarná zdatnost účastníka a esteticky uspokojivý výsledek díla. Zásadní je chuť tvořit.

Pro arteterapii je důležitý proces, při kterém dochází k uvolnění, vyjádření emocí a většímu porozumění sobě i druhým. 

Na kurzu se seznámíme s typologií barev, budeme se zabývat světem archetypů a vyzkoušíme si různorodé výtvarné techniky.

Kurz nemá za cíl vyškolit účastníky k provádění odborné arteterapeutické činnosti.

Skupiny:

Skupiny probíhají pravidelně každý týden, vždy v úterý 

1. skupina- 16:15- 18:00

2. skupina – 18.15 – 20:00

Setkání probíhají v Kampusu Hybernská 4, budova D, 

Prostory poradenského pracoviště v 1. patře.

Pro studenty UK je kurz zdarma

První setkání proběhne v úterý dne 19.10 2021

více informací zde:

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > ZÁŽITKOVÁ SKUPINA S PRVKY ARTETERAPIE