Studijní pobyty pro bakalářské a magisterské studenty na University of Iceland a University of Bergen v LS 2021/2022

Milé studentky a studenti,

zaznamenejte vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty pro bakalářské a magisterské studenty na University of Iceland a University of Bergen LS 2021/2022.

Studijní pobyty jsou spojeny se získáním stipendia z fondů EHP, které je několikanásobně vyšší než Erasmus+ stipendium, a odpovídá tedy více reálných výdajům na život na Islandu a v Norsku, příspěvek na cestovné a mimořádné výdaje spojené se specifickými potřebami studentů).

Výběrové řízení bude probíhat přímo na zahraničním oddělení.

Termín na podávání přihlášek je 3. září 2021. Další podrobné informace k VŘ jsou zveřejněné na tomto odkazu: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/fondy-ehp/

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na erasmusout@ff.cuni.cz.

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > Studijní pobyty pro bakalářské a magisterské studenty na University of Iceland a University of Bergen v LS 2021/2022