Posun termínu konání BZK a SZZK

Vzhledem k epidemiologické situaci, probíhající rekonstrukci fakultních prostor v Celetné a náročné logistice sladění státních a přijímacích zkoušek proběhnou BZK a SZZK o něco dříve, než je uvedeno v harmonogramu akademického roku, a sice v období mezi 24. 5. – 4. 6. Přesný rozpis bude zveřejněn poté, co obdržíme centrálně vytvářený harmonogram. Zkoušky budou probíhat na hlavní budově. Tištěný výtisk práce se neodevzdává. Všem pevné zdraví a veselou mysl, Martin Strouhal.

Úvod > Nástěnka > Informace od vedení katedry a sekretariátu > Posun termínu konání BZK a SZZK