APD510028 Výchova k partnerství ve středu od 14:10 do 15:50

Předmět APD510028 Výchova k partnerství byl přesunut z místnosti č. 135 do místnosti č. 225. Výukový čas a rozsah výuky zůstává zachován.

Výuka probíhá online na tomto kanále:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a35d78183b6bc41dcb0f5cd87c172c618%40thread.tacv2/V%25C3%25BDchova%2520k%2520partnerstv%25C3%25AD?groupId=cfdaf8c1-030f-468f-b67b-cf2f63282764&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

 

 

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > APD510028 Výchova k partnerství ve středu od 14:10 do 15:50