Sdělení studentům 1. ročníku kombinovaného studia Sociální pedagogika

Speciální pedagogiku II. si v případě zájmu zapsat můžete, nicméně nebylo již možné sestavit rozvrh tak, aby ve stejný čas mohli studenti Bc. studia, a zároveň studenti 1. i 2. ročníku NMGr. studia. Podmínky k atestaci a sylabus najdete v MS Teams, rovněž zde naleznete studijní oporu. Zkouškový test na konci semestru bude v rozsahu studijní opory.

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > Sdělení studentům 1. ročníku kombinovaného studia Sociální pedagogika