Zadávání témat kvalifikačních prací

Po opakovaných zkušenostech, kdy studenti kontaktují dr. Komárkovou s otázkami týkajícími se zadávání kvalifikačních prací, připomínám: procesní a technické záležitosti spojené se zadáním tématu BP či DP jsou popsány na katedrovém webu. Otázky spojené z volbou tématu se řeší buď s vyučujícími bakalřáského a diplomového semináře, nebo s vedením katedry. Děkuji za pochopení. Připomínám rovněž, že minimální doba mezi zadáním práce (tj. odevzdáním tištěného a podepsaného Zadání na sekretariátu) a obhajobou není rok, nýbrž půl roku. Martin Strouhal

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > Zadávání témat kvalifikačních prací