!!! Hledáme rodiče předškoláků !!!

Dr. Komárková z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy spolu s týmem odborníků z iSophi Education s.r.o. a Pedagogicko-psychologické poradny Step připravují unikátní on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti.

Jak nám můžete pomoci a zároveň se něco dozvědět o Vašem dítěti?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, vyplňte prosím dotazník na adrese: www.rozvojditete.cz. Vy tím získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí, my získáme další cenný dotazník ke zpracování. Konkrétní data z jednotlivých dotazníků budou ukládána pro naše účely zcela anonymně. Potřebujeme nyní získat co nejvíce vyplněných dotazníků pro statistickou analýzu.

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. V případě, že rodičem předškoláka nejste, budeme rádi za pomoc při šíření této výzvy dál. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji.

Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > !!! Hledáme rodiče předškoláků !!!